Ф И Л М О Г Р А Ф И Я                   

Авантаж
1977
Ад Либитум 1. Английски дует alla turca
2000
Ад Либитум 2. Речитатив на завистника 
2000
Ад Либитум 3. Балада за двама приятели и гайда
2000
Ад Либитум 4. Вариации на граф дьо Бурбулон 
2000
АкаТаМуС
1988
Бондарь
1970
Буферна зона
 
Гардеробът
1974
За момичетата и тяхната Нешка Робева
1986
За Нешка Робева и нейните момичета
1985
Зрителите - Киното
 
...И дойде денят
1973
Изпит
1971
Кинофестивалът Варна 1971 година
1971
Козелът
2009
Куфарът
2006
Лагерът
1989
Лейди ЗИ
2005
Мера според мера
1980
Паметник
2003
Пантеонът
1988
Платено милосърдие
1996
Прогонване на чумата
1994
Пясъчен часовник
1999
Синът на Мария
1982
Спомени за океански риболов: Сол в задника, трън в петата - първи филм от колекцията
2007

Спомени за океански риболов: Лозето - втори филм от колекцията

2007
Спомени за океански риболов: Помполитите -  преди и след  - трети филм от колекцията
2007
Спомени за океански риболов: Три неща - четвърти филм от колекцията
2007
Трампа
1978
Хубава си, мила моя
2004
Черната лястовица
1996
Чудо
1996
BG -  Невероятни разкази за един съвременен българин
1996