Публикации за Георги Дюлгеров      

.

1970

1. ----------

Рязанов, Эльдар. Показывает ВГИК : Заметки с конкурса студентских фильмов (за '' Бондарь'') - призом за лучшую экранизацию / Эльдар Рязанов. // К о м с о м о л ь с к а я  п р а в д а, N 133, 11 июнь 1970

1971

2. ----------

Димова, Дима. '' Шарен свят '' / Дима Димова. // Н а р о д н а  м л а д е ж, XXVI, N 270, 17 ноем. 1971

  За филма на режисьорите Георги Дюлгеров и Милен Николов.

3. ----------

Донева, Бистра. В търсене на народностното / Бистра Донева. // Н а р о д н а  к у л т у р а, XV, N 46, 13 ноем. 1971, с. 6.

             За филма '' Шарен свят '' на режисьорите Георги Дюлгеров и Милен Николов.

4. ----------

Канушев, Димитър. '' Шарен свят '' - една надежда / Димитър Канушев. // Л и т е р а т у р е н  ф р о н т, XXVIII, N 45, 4 ноем. 1971

             За филма на режисьорите Георги Дюлгеров и Милен Николов.

5. ----------

Сапарев, Огнян. На екрана е българският игрален филм '' Шарен свят '' / Огнян Сапарев. // З е м е д е л с к о  з н а м е, L, N 255, 31 окт. 1971

6. ----------

Свиленов, Атанас. '' Шарен свят '' / Атанас Свиленов. // К и н о и з к у с т в о, XXVI, 1971, N 11, с. 16 - 23.

             За филма на режисьорите Георги Дюлгеров и Милен Николов.

1973

7. ----------

Молхов, Яко. '' И дойде денят '' / Яко Молхов. // О т е ч е с т в е н  ф р о н т, VIII, N 9078, 25 дек. 1973

             За филма '' И дойде денят ''.

8. ----------

Свиленов, Атанас. '' И дойде денят '' / Атанас Свиленов. // З е м е д е л с к о  з н а м е, LII, N 303, 27 дек. 1973

             За филма '' И дойде денят ''.

9. ----------

Тодоров, Камен. В търсене на нравствените стойности / Камен Тодоров. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XIX, 1973, N 12, с. 3.

             За XII-я кинофестивал във Варна и представените филми, сред които е '' И дойде денят ''.

1974

10. ----------

Давидов, Нешо. И дойде денят / Нешо Давидов. //   , XVIII, N 2, 5 ян. 1974, с. 6.

             За филма '' И дойде денят ''.

11. ----------

Караганов, Александър. Поиск : Заметки о болгарском кино / Александър Караганов. // Л и т е р а т у р н а я  г а з е т а, N 2, 9 ян. 1974, с. 8.

             За филма '' И дойде денят ''.

12. ----------

С патоса на борбата : Творческа среща - обсъждане на филма '' И дойде денят ''. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), XXХI, N 8303, 24 ян. 1974

13. ----------

Рачева, Мария. '' И дойде денят '' / Мария Рачева. // Н а р о д н а  м л а д е ж, XXVII, N 10, 13 ян. 1974

             За филма '' И дойде денят ''.

1975

14. ----------

Маркова, Олга. С откровението на младостта / Олга Маркова. // П у л с, XIII, N 20, 23 септ. 1975, с. 12.

             Впечатления от Втория преглед на творчеството на младите филмови дейци Приморско`75. Накратко е споменат филмът '' И дойде денят ''.

1977

15. ----------

Александров, Александър. Очарованието на таланта / Александър Александров. // П у л с, XV, N 22, 25 окт. 1977, с. 15.

             За филма '' Авантаж ''.

16. ----------

Димова, Виолета. [ Във филмите на Георги Дюлгеров ] / Виолета Петрова Димова. // Димова, Виолета. Едиповият комплекс в българските игрални филми : Автореферат. - София : БАН - Инст. по изкуствата, 1977

             Обект на изследването са и филмите на Георги Дюлгеров.

17. ----------

Драгошинов, Иван. Нов герой в българското кино : Режисьорът Георги Дюлгеров и операторът Радослав Спасов за своя филм '' Авантаж ''. Откровен разговор за събитието / Иван Драгошинов. // О т е ч е с т в е н  ф р о н т, XXXV, N 10150, 8 окт. 1977, с. 6.

18. ----------

Игнатовски, Владимир. '' Авантаж '' / Владимир Игнатовски. // К и н о и з к у с т в о, XXXII, 1977, N 10, с. 42 - 50.

             За филма '' Авантаж ''.

19. ----------

Игнатовски, Владимир. Между документалното и игралното / Владимир Игнатовски. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXIII, 1977, N 9, с. 10.

             За умелото съчетаване на документалното с игралното кино. Като пример е посочен и филмът '' Авантаж ''.

20. ----------

Райков, Георги. Как да бъдем отговорни? / Георги Райков. // А н т е н и, VII, N 43, 26 окт. 1977, с. 6.

             За филма '' Авантаж ''.

21. ----------

Сапарев, Огнян. Животът - тази импровизация с опасни последици / Огнян Сапарев. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXIII, 1977, N 11, с. 6.

             Филмът '' Авантаж ''.

22. ----------

Свиленов, Атанас. '' Авантаж ''. Нов български филм / Атанас Свиленов. // Т р у д, XXXII, N 238, 12 окт. 1977

23. ----------

Стоянов, Матей. Искам филмите ми да се гледат : Творчески портрет на режисьора Георги Дюлгеров / Матей Стоянов. // Н а р о д н а  м л а д е ж, XXX, N 118, 18 май 1977

24. ----------

Стоянович, Иван. На екраните през седмицата премиерният български игрален филм '' Авантаж '' : Филмов преглед / Иван Стоянович. // О т е ч е с т в е н  ф р о н т, XXXV, N 10153, 12 окт. 1977, с. 4.

             Отзив за филма.

25. ----------

Чернев, Григор. '' Авантаж '' / Григор Чернев. // Л и т е р а т у р е н  ф р о н т, XXXIV, N 42, 20 окт. 1977, с. 7.

             За филма '' Авантаж ''.

1978

26. ----------

Бакалова, Снежана. Сключен е договор за творческо сътрудничество / Снежана Бакалова. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), XXХV, N 9656, 6 дек. 1978

             Договорът с творчески колектив '' Съвременник '' към Студия за игрални филми предвижда новосъздадените филми да бъдат прожектирани първо в Бургас. Премиерно представяне на филма '' Трампа ''.

27. ----------

Караганов, Александър. Потвърди се високият престиж на българското кино / Александър Караганов. (Петнадесети фестивал на игралния филм, Варна). // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXIV, 1978, N 12, с. 3 - 4. : със сн.

             Секретарят на Съюза на съветските кинематографисти за филмите на фестивала, сред които и '' Авантаж ''.

28. ----------

Наградите на XV-я фестивал на игралния филм във Варна. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXIV, 1978, N 12, с. 2. : със сн.

             Филмът '' Авантаж '' със специална награда и награда за операторско майсторство на Радослав Спасов.

1979

29. ----------

Владимирова, Елеонора. Между кадрите на киното с '' високо налягане '' : V Национален преглед на творчеството на младите филмови дейци - Смолян' 78 / Елеонора Владимирова. // М л а д е ж, XXXII, 1979, N 3, с. 39 - 43. : със сн.

             За '' Авантаж ''.

30. ----------

Знеполски, Ивайло. Проблемно - тематично единство на филмовия период 1970 - 1978 / Ивайло Знеполски. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXV, 1979, N 9, с. 3, 13. : със сн.

             Обстоен преглед на българската филмова продукция за периода. Посочен е и приносът на филмите '' Авантаж '', '' Трампа '' и '' И дойде денят ''.

31. ----------

Игнатовски, Владимир. Който носи лентата / Владимир Игнатовски. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXV, 1979, N 1, с. 4 - 5.

             Вътрешната връзка и общото между филмите '' Авантаж '' и '' Трампа ''.

32. ----------

Коен, Алберт. '' Трампа '' / Алберт Коен. // К и н о и з к у с т в о, XXXIV, 1979, N 1, с. 61 - 67.

             За филма '' Трампа ''.

33. ----------

Статулова, Мария. Искам да бъда актриса без грим / Мария Статулова; Разговаряла Дима Димова. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXV, 1979, N 2, с. 5. : със сн.

             Актрисата за първите си роли в киното, сред които е ролята на Румяна в '' Авантаж ''.

34. ----------

Стоименов, Стоян. Размисли за филма '' Трампа '' / Стоян Стоименов. // Н а р о д н а а р м и я, XXXIV, N 9188, 4 ян. 1979

35. ----------

Oniczek, Ruszard. Rodz bez steru / Ruszard Oniczek. // K i n o (Полша), 1979, N 2, s. 38 - 39.

             За филма '' Авантаж ''.

1981

36. ----------

Божинова, Искра и др.За мисията на историческия филм / Искра Божинова, Калина Стойновска. (Едно мнение). // Л и т е р а т у р е н  ф р о н т, XXXVII, N 34, 20 авг. 1981, с. 3.

             За филмите '' Мера според мера '' и '' Капитан Петко войвода '', режисиран от Неделчо Чернев.

37. ----------

Вълчанов, Рангел. Вижте този филм / Рангел Вълчанов. // Н а р о д н а  к у л т у р а, XXV, N 20, 15 май 1981, с. 6.

             За филма '' Мера според мера ''.

38. ----------

Ганев, Христо. Трябва ли да се правят добри филми... / Христо Ганев. (Кино). // П л а м ъ к, XXV, 1981, N 8, с. 187 - 189.

             Съпоставени са филмите '' Мера според мера '' и '' Капитан Петко войвода '' по отношение на зрителския интерес към тях.

39. ----------

Знеполски, Ивайло. '' Мера според мера '' / Ивайло Знеполски. // К и н о и з к у с т в о, XXXVI, N 7, с. 33 - 45.

             За филма на режисьора Георги Дюлгеров.

40. ----------

Знеполски, Ивайло. '' Мера според мера '' : Сцени от националното пробуждане: патриархалният човек и революцията / Ивайло Знеполски. // К и н о и з к у с т в о, XXXVI, 1981, N 7, с. 33 - 45. : със сн

41. ----------

Макдермот, Мерсия. '' Мера според мера '' - без мяра! / Мерсия Макдермот. // О б щ е с т в о  и  п р а в о, II, 1981, N 9, с. 17 - 21.

             Исторически грешки и неточности в художествения филм.

42. ----------

Манов, Божидар. '' Мера според мера '' / Божидар Манов. (Снима се). // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXVII, 1981, N 1, с. 2. : със сн.

             За работата по филма според разказаното от режисьора.

43. ----------

Маркова, Олга. Размисъл за националното самосъзнание. На екраните - филмът '' Мера според мера '', посветен на 1300-год. на България / Олга Маркова. // П у л с, XIX, N 19, 12 май 1981, с. 1, 12.

44. ----------

Молхов, Яко. Един необикновен, един голям филм, който поражда съпротива / Яко Молхов. (Четири кадъра от '' Мера според мера ''). // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXVII, 1981, N 6, с. 4. : със сн.

             Филмът като естетическа реалност.

45. ----------

Неделчев, Михаил. Пристрастни думи за '' Мера според мера '' / Михаил Неделчев. // Н а р о д н а  м л а д е ж, XXXVII, N 120, 23 май 1981, с. 4.

             Съдържа кратки положителни оценки за филма от кинокритиците Александър Грозев, Александър Александров и Олга Маркова.

46. ----------

Недялков, Станислав. Режисьорът и историческата памет / Станислав Недялков. // П о г л е д, N 19, 11 май 1981, с. 5.

             Творчески портрет на Георги Дюлгеров.

47. ----------

Сапунджиев, Панко. Филмите през май : В столицата / Панко Сапунджиев. // В е ч е р н и  н о в и н и, XXX, N 89, 5 май 1981

             Съдържа кратко представяне на филма '' Мера според мера ''.

48. ----------

Саръиванова, Маргит. Между устрема и вцепенението : Или в търсене на величината на един нов герой / Маргит Саръиванова. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXVII, 1981, N 8, с. 6 - 7. : със сн.

             Героите на Руси Чанев - Петела и Дилбер Танас (съответно в '' Авантаж '' и '' Мера според мера '', където той е и съавтор на сценариите), отразяват оформянето на един нов за нашето кино герой.

49. ----------

Свиленов, Атанас. '' Мяра според мяра '' / Атанас Свиленов. // Т р у д, XXXVI, N 106, 7 май 1981

50. ----------

Стоянович, Иван. Още веднъж за '' Мера според мера '' / Иван Стоянович. // О т е ч е с т в е н  ф р о н т, XXXVII, N 11116, 9 юни 1981

51. ----------

Творческа свобода в България. // К у л т у р а, XXV, N 49, 4 дек. 1981, с. 7.

             За публикация в шведската преса на изявения писател и литературен критик Артур Лундквист, в която той споделя впечатленията си от българското изкуство. Изразено е възхищение от филма '' Мера според мера ''.

52. ----------

Хлебаров, Иван. С магнетично въздействие : Трима зрители за '' Мера според мера '' / Иван Хлебаров. // О т е ч е с т в е н  ф р о н т, XXXIX, N 11114, 5 юни 1981, с. 12.

53. ----------

Чернев, Григор. Страсти илинденски / Григор Чернев. // Н а р о д н а  к у л т у р а, XXV, N 22, 29 май 1981, с. 6.

             За филма '' Мера според мера ''.

54. ----------

Черноколева, Лиляна. Развитие на историческото съзнание / Лиляна Черноколева. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXVII, 1981, N 10, с. 3.

             Мнение за филма '' Мера според мера '', провокирано от статията '' Между устрема и вцепенението '' в сп. '' Филмови новини '', 1981 г., бр. 8.

55. ----------

Шипковенска, М. По екраните '' Мера според мера '' / М. Шипковенска. // В е ч е р н и  н о в и н и, XXX, N 92, 8 май 1981, с. 4.

56. ----------

Шотилова, Елисавета. '' Мера според мера '' / Елисавета Шотилова. (Кинообектив). // О т е ч е с т в е н  г л а с (Пловдив), N [б.н.], 13 май 1981

1982

57. ----------

Свиленов, Атанас. Кинодраматургия - 1981 г. / Атанас Свиленов. (Едно мнение). // Л и т е р а т у р е н  ф р о н т, XXXVIII, N 16, 22 апр. 1982, с. 1, 3 - 4.

             Съдържа отзив за филма '' Мера според мера ''.

58. ----------

Чернев, Григор. Илинденская эпопея / Григор Чернев. // О б з о р, 1982, N 59, с. 65 - 67.

             За художествения филм '' Мера според мера ''.

59. ----------

Cinema bulgare: Entretien avec Djulgerov. // J e u n e c i n e m a, dec. 1982 - jan. 1983, N 147, p. 19.

             За филма '' Авантаж ''.

1983

60. ----------

Василева, Красимира. За адреса на един спектакъл / Красимира Василева. (На театър в Димитровград). // Т е а т ъ р, XXXVI, 1983, N 3, с. 23.

             Пиесата '' Пигмалион '' от Бърнард Шоу, поставена в Димитровградския драматичен театър от Георги Дюлгеров.

1984

61. ----------

Милев, Неделчо. Центърът на равновесието : 2. '' Периферен '' или активен герой? / Неделчо Милев. (Киноизкуство и кинокритика). // О т е ч е с т в е н  ф р о н т, XLII, N 12032, 18 дек. 1984, с. 4.

             Според автора често кинокритиката е недостатъчно обективна и критична. Съдържа коментар и за филмите на Георги Дюлгеров '' Трампа '' и '' Мера според мера ''.

62. ----------

Червенкова, Копринка. Два сценични прочита / Копринка Червенкова. // Н а р о д н а  к у л т у р а, XXVIII, N 8, 24 февр. 1984, с. 4.

             '' Солунските съзаклятници '' в Театър '' Сълза и смях '', режисьор Красимир Спасов, и в Димитровградския драматичен театър, режисьор Георги Дюлгеров.

1985

63. ----------

Андрейков, Тодор. Човешки стойности. '' За Нешка Робева и нейните момичета '' / Тодор Андрейков. // Л и т е р а т у р е н  ф р о н т, VI, N 22, 30 май 1985, с. 3.

64. ----------

Знеполски, Ивайло. Тържество на кинематографичната чувствителност. Бълг. докум. филм '' За Нешка Робева и нейните момичета '', режисьор Георги Дюлгеров / Ивайло Знеполски. // Н а р о д н а  к у л т у р а, XXIX, N 21, 24 май 1985, с. 6.

65. ----------

Иванова, Светла. Между спектакъла и традицията : Пловдив ' 85 / Светла Иванова. (VIII фестивал на българския късометражен филм). // Л и т е р а т у р е н  ф р о н т, XLI, N 47, 21 ноем. 1985, с. 3.

             '' Златен ритон '' за филма '' За Нешка Робева и нейните момичета ''.

66. ----------

Тихов, Александър. '' За Нешка Робева и нейните момичета '' / Алексанър Тихов. // К и н о и з к у с т в о, XL, 1985, N 7, с. 31 - 34.

             За документалния филм на режисьора.

1986

67. ----------

Андрейков, Тодор. Екранът - арена на мнения : Трудно постижимата адекватност при възприемане на изкуството / Тодор Андрейков. (Спорове и размисли). // П у л с, XXIV, N 29, 22 юли 1986, с. 8.

             Коментира се и филмът '' Мера според мера ''.

68. ----------

Желева, Павлина. Вдъхновено и неспокойно / Павлина Желева. // Р а б о т н и ч е с к о  д е л о, LX, N 283, 10 окт. 1986

             За филма '' За момичетата и тяхната Нешка Робева ''.

69. ----------

Игнатовски, Владимир. Размисъл за творчеството / Владимир Игнатовски. //   , XXX, N 39, 26 септ. 1986, с. 6.

             За филма '' За момичетата и тяхната Нешка Робева ''.

70. ----------

Кулезич, Люба. Съдба, наречена кино / Люба Кулезич. // Н а р о д н а  к у л т у р а, XXX, N 28, 19 септ. 1986, с. 4.

             Филмовото творчество на Георги Дюлгеров.

71. ----------

Попова, Констанца. Поглед върху гимнастиката извън спорта / Констанца Попова. // О т е ч е с т в е н  ф р о н т, XLIV, N 12369, 8 апр. 1986, с. 4.

             За втория пълнометражен документален филм на Георги Дюлгеров, посветен на Нешка Робева и нейните момичета - '' За момичетата и тяхната Нешка Робева ''.

72. ----------

Тихов, Александър. '' За момичетата и тяхната Нешка Робева '' / Алексанър Тихов. // К и н о и з к у с т в о, XLI, 1986, N 9, с. 27 - 29.

             За документалния филм на режисьора.

1987

73. ----------

Гневно пътуване. - Изпит. - И дойде денят. - Авантаж. - Трампа . // Български игрални филми : Анотирана илюстрована филмография : Т. 3 / [ Предг. Александър Грозев ] = Bulgarian Feature Film : An Annotated Illustrated Filmography : Vol. 1- /[ Foreword Alexander Grozev ]. - София : Д-р Петър Берон, 1987, с. 39; 51 - 52; 126 - 127; 264 - 265; 310 - 311. : със сн

             Представяне на филмите.

74. ----------

Димитров, Любомир. Георги Дюлгеров - нравствени предизвикателства / Любомир Димитров. // С о ф и я, X, 1987, N 12, с. 36 - 37.

             Творчески портрет на кинорежисьора.

75. ----------

Кулезич, Люба. В ожидании новых встреч с талантливым режиссером / Люба Кулезич. // О б з о р, 1987, N 80, с. 97 - 100.

             Творчески портрет на кинорежисьора Георги Дюлгеров.

1988

76. ----------

Александрова, Таня. Танцът - живот / Таня Александрова. // О т е ч е с т в е н  ф р о н т, XLVI, N 13056, 2 дек. 1988, с. 12.

             Отзив за филма '' АкаТаМуС ''.

77. ----------

Данаилов, Георги. С откровено пристрастие / Георги Данаилов. (Едно мнение). // Л и т е р а т у р е н  ф р о н т, XLIV, N 23, 2 юни 1988, с. 3.

             За филма '' Мера според мера ''.

78. ----------

Десетте най-добри филми на българското кино според българската кинокритика. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXXIV, 1988, N 10, с. 2. : със сн.

             На 5-то място е филмът '' Авантаж '', а на 8-мо '' Мера според мера ''.

79. ----------

Димитрова, Искра. / . //   , XXXII, N 52, 23 дек. 1988, с. 6.

             За филма '' Акатамус ''.

80. ----------

Иванова, Светла. Си жив ти, бре? / Светла Иванова. (Критика, отзиви, мнения). // Н а р о д н а  к у л т у р а, XXXII, N 17, 22 апр. 1988, с. 6.

             За седемсерийния български телевизионен филм '' Мера според мера ''.

             : Ръжда и злато : Избрани текстове ( 1978 - 2005 ) / Светла Иванова ; Състав. Петя Александрова, Искра Димитрова. - София; ИК Колибри, 2007, с. 173 - 177

81. ----------

Кулезич, Люба. '' Акатамус '' - интелектуална задача или изповед / Люба Кулезич. // К и н о и з к у с т в о, XLIII, 1988, N 124, с. 28 - 33.

             За филма '' Акатамус '' .

82. ----------

Нанков, Иван и др.Творчество - с любов в сърцето / Иван Нанков, Надежда Александрова. (XIV конкурс на ЦС на БСФС за художествени творби на спортна тема). // Н а р о д е н  с п о р т, XLIV, N 56, 12 май 1988, с. 1 - 2.

             Носител на Голямата награда е режисьорът Георги Дюлгеров.

83. ----------

Станимирова, Неда. За Георги Дюлгеров по повод на '' АкаТаМуС '' / Неда Станимирова. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXXIV, 1988, N 10, с. 6 - 7.

1989

84. ----------

Аврамова, Дора. '' Акатамус '' - впечатляващ експеримент / Дора Аврамова. (Филмите от седмицата). // Н о в  ж и в о т (Кърджали), N 7, 14 февр. 1989, с. 4.

85. ----------

Димитрова, Геновева. '' Лагерът '' / Геновева Димитрова. (Снима се). // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXXV, 1989, N 12, с. 3. : със сн.

86. ----------

Донев, Александър. Театър в киното : Условности към живота / Александър Донев. // Н а р о д н а  к у л т у р а, XXXIII, N 19, 5 май 1989, с. 1.

             За филма '' Акатамус ''.

87. ----------

[ Управителният съвет на Съюза на българските филмови дейци ]. // Н а р о д н а  к у л т у р а, XXXIII, N 16, 14 апр. 1989, с. 2.

             Кратко съобщение за избирането на Георги Дюлгеров за член на изпълнителното бюро на СБФД.

1990

88. ----------

Димитрова, Геновева. Любов по време на лагера / Геновева Димитрова. // С в о б о д е н  н а р о д, XXVIII, N 8, 28 март 1990, с. 15.

             За филма '' Лагерът ''.

89. ----------

Знеполски, Ивайло. Тоталитаризъм и секс / Ивайло Знеполски. // К и н о и з к у с т в о, XLV, 1990, N 6, с. 23 - 31.

             Интервю по повод българския игрален филм '' Лагерът '' на режисьора Георги Дюлгеров.

90. ----------

Кулезич, Люба. Лагерът вътре в нас / Люба Кулезич. // К у л т у р а, XXXIV, 13 апр. 1990, с. 4.

             За филма '' Лагерът ''.

91. ----------

Манов, Божидар. Под идеологическите сенки на макетите / Божидар Манов. // О т е ч е с т в е н  ф р о н т, XXV, N 13408, 11 апр. 1990

             За филма '' Лагерът ''.

92. ----------

Свиленов, Атанас. Тревожен призрак над дните ни / Атанас Свиленов. // В е ч е р н и  н о в и н и, XL, N 70, 9 апр. 1990

             За филма '' Лагерът ''.

93. ----------

Baecque, Antoine de. A l'Est la douleur / Antoine de Baecque. // C a h i e r s c i n e m a, juin 1990

             За представените на кинофестивала в Кан източноевропейски филми, сред които и '' Лагерът '' на Георги Дюлгеров.

94. ----------

Le Camp de Georgi Danailov. // Q u i n z a i n e, und. [ Mai ] [ 1990 ]

             Подпис: V.S.

95. ----------

Le Camp des symboles : Quinzaine. Un camp de jeunes travailleurs volontaires en Bulgarie vu par Gueorgui Dyulgerov. // L i b e r a t i o n, 19 Mai 1990

             Подпис: P.V.

96. ----------

De L'Oural a la Croisette, des cineastes font bloc : Vingt films se font les ambassadeurs a Cannes du vent de libertes venus de l'Est. Autant d'imagest et d'auteurs a decouvrir ou exhumer, et un enorme marche pour l'industrie cinematographique mondiale. // L i b e r a t i o n, 11 mai 1990

             За филмите от Източна Европа, представени на кинофестивала в Кан, сред които и '' Лагерът '' на Георги Дюлгеров.

97. ----------

Down, Mike. The camp : Laguerat Bulgaria by Gueorgui Dyulguerov / Mike Down. (Directors' Fortnight). // M o v i n g  P i c t u r e s  I n t e r n a t i o n a l, 18 may 1990

             За филма '' Лагерът ''.

98. ----------

Laguerat : The Camp - Bulgarian. // V a r i e t y, 30 May 1990

99. ----------

Laguerat : ( Le Camp ). // P o s i t i f, б.д. Juil 1990

             Подпис: L.C.

100. ----------

Levantesi, Alessandra. Cannes / Alessandra Levantesi. // L a  S t a m p a, 20 mai 1990

             За представените на кинофестивала в Кан филми, сред които е и филмът '' Лагерът ''.

101. ----------

Levantesi, Alessandra. La ribellione e un diario intimo : Dalla Bulgaria '' Il campo '' di Dyulguerov e dal Giappone '' Film fatto in casa '' di Watanab.Triangolo scandaloso nell'Irlanda d'inizio secolo / Alessandra Levantesl. (Cannes 90). // L a  S t a m p a, 19 mai 1990

             За представените на кинофестивала в Кан филми, сред които е и филмът '' Лагерът ''.

102. ----------

Nepoti, Roberto di. Gioventu violenta in Bulgaria : Quinzaine. Un camp de jeunes travailleurs volontaires en Bulgarie vu par Gueorgui Dyulgerov / di Roberto Nepoti. // L a  R e p u b b l i c a, 20 Maggio 1990

             За българските филми '' Лагерът '' на Георги Дюлгеров и '' Маргарит и Маргарита '' на Николай Волев, представени на фестивала в Кан.

103. ----------

Perez, Michel. Suivez mon regard / Michel Perez. // L e  M o u v e l  O b s e r v a t e r y, 10 Mai 1990

             Източноевропейските филми, представени на фестивала в Кан.

104. ----------

Saint Pern, Dominique de. L'Est pointe ses bobines : Cannes n'echappera pas au vent revolutions de la-bas. Sila Quinzaine des realisateurs et Un certain regard ont prefere miser sur l'avenir, la selection officielle a choisi de rendre hommage au passe. Des deux cotes, on milite ferme / Dominique de Saint Pern. // L e x p r e s s, 11 mai 1990

             Филмите от Източна Европа, представени на кинофестивала в Кан. Кратко представяне на филма '' Лагерът ''.

105. ----------

Sartirano, Claude. Le nouveau regard du jeune cinema mondial. Verification faite a la Quinzaine des realisateurs : Un reseau parallele a la selection officielle avec, cette annee, une offensive bulgare / Claude Sartirano. // H u m a n t e  D i m a n c h e, N 9 - 18, 5 - 24 mai 1990

             За филма '' Лагерът ''.

106. ----------

Sauvaget, Daniel. Ouvertures a l'est Mises a jour et coproductions / Daniel Sauvaget. (Cannes 90). // L a  r e v u e  d u  c i n e m a, und. Juillet/Aout 1990

107. ----------

Young, Deboran. East Europe's star rises the Croisette / Deboran Young. // V a r i e t y, 23 may 1990

             За представените на кинофестивала в Кан филми от Източна Европа, сред които и българският филм '' Лагерът ''.

1993

108. ----------

Александров, Александър. Безпокойствата на твореца / Александър Александров. // Д у м а, IV, N 230, 2 - 3 окт. 1993, с. 13.

             За творческия път на кинорежисьора.

109. ----------

Бургазлии направиха филм за Камбоджа. // Б у р г а с д н е с и у т р е, I, N 86, 4 юни 1993, с. 6.

             Кратка информация за документалния филм '' Тишина в Камбоджа '' на оператора Христо Димитров - Хиндо и режисьора Георги Дюлгеров.

110. ----------

Бургас ще празнува 50-годишния юбилей на режисьора Георги Дюлгеров. // Ч е р н о  м о р е - ю г, I, N 30, 20 ноем. 1993, с. 2.

             С прожекция на филма '' Мера според мера '' и на най-добрите постижения на студентите му от НАТФИЗ в четири поредни вечери бургазлии ще честват юбилея на именития си съгражданин.

111. ----------

Бъчваров, Кирил. Честване на кинорежисьора Георги Дюлгеров / Кирил Бъчваров. // Б у р г а с  д н е с, IV, N 450, 24 ноем. 1993, с. 2.

             Кратка информация за тържественото отбелязване на 50-годишния юбилей на режиьора в родния му град.

112. ----------

Георги Дюлгеров е отново в родния си град. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, VII, N 228, 23 ноем. 1993, с. 1.

             За организираното от Гарнизонен военен клуб - Бургас и фирмите '' Батилов '' и '' Инджов '' честване на 50-год. юбилей на кинорежисьора. Кратка информация.

113. ----------

Дюлгеров, Георги. Човек не трябва да се съобразява с конюнктурата на времето : Щрихи от биографията и филмографията на Георги Дюлгеров / Георги Дюлгеров; Записа Диана Съботинова. (Култура). // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, VI, N 236, 3 дек. 1993, с. 4.

114. ----------

Костадинов, Пеньо. '' Тишина в Камбоджа '' е бургаско дело / Пеньо Костадинов. (Кино). // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, VI, N 113, 15 юни 1993, с. 4.

             Филмът '' Тишина в Камбоджа '' за живота на българските '' сини каски '' е дело на оператора Христо Димитров - Хиндо и режисьора Георги Дюлгеров. Кратка информация.

115. ----------

Петров, Кирил. Георги Дюлгеров на 50 години / Кирил Петров. // Б у р г а с  д н е с, IV, N 452, 26 ноем. 1993, с. 4.

             За тържественото честване на 50-годишния юбилей на режисьора в родния му град.

116. ----------

Последният известен наивник. // К у л т у р а, XXXVII, N 40, 1 окт. 1993, с. 6.

             Отзиви на филмови дейци за режисьора Георги Дюлгеров по повод 50-годишния му юбилей.

1994

117. ----------

Йоакимова, Здислава. Георги Дюлгеров и кацата на майстор Лио / Здислава Йоакимова. (Критика). // М о р е, II, 1994, N 1, с. 36 - 38.

             За творческите постижения на известния режисьор по повод 50-год. му юбилей.

118. ----------

Стоянович, Иван. Гражданинът с колелото / Иван Стоянович. // Стоянович, Иван. 50 интимни срещи. - София : Св. Георги Победоносец, 1994, с. 86 - 88.

             Опит за портрет на режисьора.

119. ----------

'' Черната лястовица '' на Георги Дюлгеров ще полети днес : Бюджетът на филма е 70 млн. лева, в проекта участват Унгария и Франция. // С т а н д а р т  N e w s, III, N 688, 12 авг. 1994, с. 10.

             Стартират снимките на новия игрален филм.

1995

120. ----------

Ингилизова, Йорданка. На фестивала в Берлин ще се чува и думата на Георги Дюлгеров / Йорданка Ингилизова. (Киносалон). // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, IX, N 29, 6 февр. 1995, с. 6.

             Дюлгеров е първият българин, поканен да участва в международното жури на Берлинския фестивал.

1996

121. ----------

Александриева, Лиляна и др. Видяхме Черната лястовица / Лиляна Александриева; Деян Кюранов. (Парчета диалог и дуети). // К у л т у р а, XL, N 24, 14 юни 1996, с. 7.

             Разговор с киноведа Лиляна Александриева и философа Деян Кюранов за филма '' Черната лястовица ''.

122. ----------

Атанасова, Мария. '' Черната лястовица '' е дълбок поклон към Йовковия свят / Мария Атанасова. // Б у р г а с  д н е с, VII, N 1209, 19 ноем. 1996, с. 6. : със сн

             Премиера на филма '' Черната лястовица '' в Бургас.

123. ----------

Ингилизова, Йорданка. '' Черната лястовица '' полетя от Бургас / Йорданка Ингилизова. (Киносалон). // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, XIV, N 271, 18 ноем. 1996, с. 6. : със сн

             За новия филм на кинорежисьора '' Черната лястовица ''.

124. ----------

Колев, Борислав. Платено милосърдие / Борислав Колев. // К у л т у р а, XL, N 16, 19 апр. 1996, с. 4.

             За филма '' Платено милосърдие ''.

125. ----------

Кънчева, Диана. Зануси пристига у нас за премиера : Режисьорът Георги Дюлгеров поставя '' Платено милосърдие '' с компютрите на трето студио в БНТ / Диана Кънчева. // Д у м а, VII, N 56, 6 март 1996, с. 9.

126. ----------

Митева, Дона. Георги Дюлгеров: '' От Бургас тръгват всички мои филми '' / Дона Митева. // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, IV, N 1116, 18 ноем. 1996, с. 1 - 2.

             Премиера на филма '' Черната лястовица '' в Бургас.

127. ----------

Стоянова, Мария. Дюлгеров прави премиера на '' Черната лястовица '' в Бургас / Мария Стоянова. // Б у р г а с  д н е с, VII, N 1208, 16 ноем. 1996, с. 6.

128. ----------

Цветкова, Виолета. Кшищоф Зануси: '' Георги Дюлгеров е европейски режисьор, когото светът не е познал '' : Прочутият поляк пристигна в София за премиерата на '' Платено милосърдие '' / Виолета Цветкова. (Екран). // К о н т и н е н т, V, N 88, 12 апр. 1996, с. 28.

             Мнение на полския режисьор за Георги Дюлгеров и филмите му, изразено при пристигането му в София.

1997

129. ----------

Бъчваров, Кирил. '' Черната лястовица '' полетя от морето / Кирил Бъчваров. // А з Б у к и, VII, N 3, 22 - 28 ян. 1997

             Премиера на филма '' Черната лястовица '' в Бургас.

130. ----------

Военният клуб приюти '' другото '' кино. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХI, N 238, 8 дек. 1997, с. 6.

             Бургаските кинотворци Малина Петрова, Никола Ковачев и Георги Дюлгеров представят свои документални филми по случай празника на Бургас.

131. ----------

Дискусия за филма на Георги Дюлгеров и Светослав Овчаров '' BG '' : Алековиада и/или Байганьовиада: Дискусия на Дружество '' Гражданин ''. // Д е м о к р а т и ч е с к и  п р е г л е д, 1997, N 32, с. 310 - 341.

132. ----------

Крънзова-Станимирова, Неда. Холандец спечели голямата награда от фестивала в Манхайм - Хайделберг : Публиката аплодира Георги Дюлгеров, млади режисьорки идват с бебетата си на престижния кинофорум / Неда Крънзова-Станимирова. (Култура). // К о н т и н е н т, VI, N 245, 20 окт. 1997, с. 11.

             Впечатления от международния кинофестивал в Германия, открит с филма " Черната лястовица ''. За радушния прием на филма разказва накратко неговият режисьор.

133. ----------

Eroffnung in Heidelberg : Die schwarze Schwalbe zeigt ihr den Weg.... // 4 6 . I n t e r n a t i o n a l e s  F i l m f e s t i v a l  M a n n h e i m - H e i d e l b e r g (Heidelberg), 10- 18 окт. 1997

             За филма "Черната лястовица".

1998

134. ----------

Георгиева, Десислава. Панорама на българското кино стартира във военния клуб / Десислава Георгиева. // Б у р г а с  д н е с, VIII, N 1557, 22 апр. 1998, с. 4.

             Режисьорът Георги Дюлгеров инициира прожекции в Бургас на български филми от 70-те години.

135. ----------

Ингилизова, Йорданка. Островче на духа в ... армията / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХII, N 44, 9 март 1998, с.6.

             За Армейския аудиовизуален център в София, чийто ръководител е режисьорът Георги Дюлгеров.

136. ----------

Митева, Дона. Филми от 70-те години се прожектират в Гарнизонния клуб / Дона Митева. // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, VI, N 1460, 22 апр. 1998, с. 2.

             Информация за откритата в Бургас кинопанорама.

137. ----------

Николова, Бойка. '' Човекът в мен е скрит в режисьора '' : Георги Дюлгеров - художествен ръководител и директор на Армейския аудиовизуален център / Бойка Николова. // Б ъ л г .  в о и н, LVIII, 1998, N 2, с. 10 -11.

             За богатата творческа биография на кинорежисьора.

138. ----------

Русева, Нели. И дойде денят (за Дюлгеров) / Нели Русева. // К у л т у р а, XLII, N 42, 23 окт. 1998, с. 1.

             По повод отстраняването му от длъжността ръководител на Армейския аудиовизуален център (ААВЦ).

1999

139. ----------

Димитрова, Геновева. '' Черната лястовица '' / Геновева Димитрова. // Димитрова, Геновева. Кино в края на века : Български фигури и игрални филми - поглед от 90-те ; [ Предг. Георги Лозанов ]. - Плевен : Еа, 1999, с. 24.

140. ----------

Димова, Стефка. Любовта е моторът на '' Пясъчен часовник '' : Георги Дюлгеров снима новия си филм в къщата на Кеш / Стефка Димова. (Репортаж). // К е ш, VII, N 17, 29 апр. 1999, с. 26. : със сн.

             За работата по филма '' Пясъчен часовник ''.

141. ----------

Тодоров, Йордан. Българското кино като пясъчен часовник / Йордан Тодоров. // Л и т е р а т у р е н  ф о р у м, N 28, 28 септ. - 4 окт. 1999, с. 8.

             Отзив за филма '' Пясъчен часовник '', представен на фестивала '' Любовта е лудост '' във Варна.

142. ----------

Чалъкова, Вера. Дюлгеров защитава новия си филм : Злополучна премиера / Вера Чалъкова. (Екран). // Д н е в е н   т р у д, LIII, N 238, 1 септ. 1999, с. 11.

             По повод премиерата на филма '' Пясъчен часовник '' във Варна.

143. ----------

Чанев, Руси. Характерни кина имаше в Бургас / Руси Чанев. // Ингилизова, Йорданка. Кинематографът в Бургас 1895-1944 : Културно-исторически очерк / Йорданка Ингилизова. - Ямбол : ИК "Хера", 1999, с. 121 - 125.

             Спомен на актьора за първите му преживявания, свързани с киното в родния град и за приятелството му с Георги Дюлгеров.

2000

144. ----------

Димитрова, Геновева. Български филми в Ню Йорк / Геновева Димитрова. // К у л т у р а, XLIV, N 40, 13 окт. 2000, с. 3.

             Сред представените филми е и '' Пясъчен часовник ''.

145. ----------

Ингилизова, Йорданка. Дюлгеров разказва за българския дух чрез музиката / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, XIV, N 241, 8 дек. 2000, с. 19.

             Кинорежисьорът представи в Бургас два филма от поредицата '' Ad libitum '' - '' Речитатив на завистника '' и '' Вариации на граф Бурболон ''.

146. ----------

Крумов, Красимир. Мера според мера / Красимир Крумов. // К у л т у р а, XLIV, N 43, 3 ноем. 2000, с. 9.

             Задълбочен прочит на филма.

2001

147. ----------

Боева, Олга. Георги Дюлгеров - начело на журито / Олга Боева. (Афиш). // Ч е р н о  м о р е (Варна), IV, N 161, 13 юли 2001

             За Международния кинофестивал '' Любовта е лудост 2001 ''.

2002

148. ----------

Димитрова, Геновева. Смрад и ярост / Геновева Димитрова. // К у л т у р а, XLVI, N 11, 15 март 2002, с. 5.

             За българските игрални филми, създадени през последната година. Споменат е филмът '' Авантаж '' като недостигнат образец.

149. ----------

Ингилизова, Йорданка. Дюлгеров събра студенти да си говорят за кино / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХVI, N 101, 27 май 2002, с. 9.

             Среща със студенти от киноклуб '' Диоген ''.

2003

150. ----------

Божинова, Искра. Неуморимият експериментатор : Георги Дюлгеров на 60 / Искра Божинова. // К у л т у р а, XLVII, N 36, 3 окт. 2003, с. 8.

             За творческите постижения на кинорежисьора.

151. ----------

Гелинов, Огнян. На учителя с любов : В чест на 30-годишнината / Огнян Гелинов. (30 години българско кинообразование). // К и н о, XIII, 2003, N 6, с. 25 - 29. : със сн.

             Първият випуск '' Кино и ТВ режисура '' (1973 -1978) с художествен ръководител Христо Христов и асистенти Людмил Стайков и Георги Дюлгеров.

152. ----------

Георги Дюлгеров показва новия си филм в Бургас. // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, ХI, N 2884, 11 дек. 2003, с. 4.

             Премиера на документалния филм '' Паметник ''.

153. ----------

Иван Иванов представя '' Черната лястовица '' : Така говори и вашето сърце. (Екран). // Д н е в е н  т р у д, LXVII, N 156, 9 юни 2003, с. 16. : със сн.

             Популярният български актьор рекламира новия игрален филм на режисьора Георги Дюлгеров.

154. ----------

Ингилизова, Йорданка. Дюлгеров показва в Бургас нов документален филм / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХVII, N 239, 9 дек. 2003, с. 4.

             Режисьорът представя в родния Бургас най-новия си документален филм '' Паметник ''.

155. ----------

Ингилизова, Йорданка. Дюлгеров снима филм без пари, но с ентусиазъм / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХVII, N 247, 19 дек. 2003, с. 13.

             За творческите проекти на режисьора.

156. ----------

'' Одеон '' върти шедьоври на Георги Дюлгеров : Минипанорамата е посветена на 60-ия рожден ден на режисьора. // С т а н д а р т, XI, N 3857, 28 септ. 2003, с. 8.

             Прил. Неделник.

             Прожекции на филмите '' Изпит '', '' И дойде денят '' и '' Лагерът ''.

2004

157. ----------

Бъчваров, Кирил. Връчиха годишните награди '' Димитър Бракалов '' / Кирил Бъчваров. // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, ХII, N 2991, 21 - 22 май 2004, с. 2.

             Наградата за 2003 г. е връчена на режисьора Георги Дюлгеров.

158. ----------

Бъчваров, Кирил. Обявиха годишната награда '' Димитър Бракалов '' : Църквата '' Св. Св. Кирил и Методий '' на 135 години / Кирил Бъчваров. // Б у р г а с  д н е с  и  у т р е, ХII, N 2984, 12 май 2004, с. 5.

             Присъжда се на Георги Дюлгеров.

159. ----------

Драгостинова, Жанина. Слугата на капитан Хук : Аполитично / Жанина Драгостинова. (Мнения и коментари). // Н о в и н а р, XII, N 147, 26 юни 2004, с. 7.

             Мнение в защита на Георги Дюлгеров и българското кино.

160. ----------

Иванова, Светла. Новите български филми : По повод текста '' Произведено в България '' на Мариана Христова, в. Култура, бр. 26, (18 юни 2004 г.) / Светла Иванова. // К у л т у р а, XLVIII, N 28, 2 юли 2004, с. 5. : със сн.

             За филма '' Хубава си, мила моя ''.

161. ----------

Станева, Димитрина. Проф. Георги Дюлгеров с приз за гражданска позиция / Димитрина Станева. // Б у р г а с к а  п о щ а, II, N 50, 14 - 20 май 2004, с. 15.

             Бургаската гражданска камара обяви отличените с награда '' Димитър Бракалов '' за 2003 г.

162. ----------

Христова, Мариана. Произведено в България / Мариана Христова. // К у л т у р а, XLVIII, N 26, 18 юни 2004, с. 5. : със сн.

             За новата вълна в българското кино, където достойно място заема и филмът '' Хубава си, мила моя ''.

163. ----------

Kolev, Borislav. Georgi Djulgerov - Bulgarian Pygmalion / Borislav Kolev. // K i n o - G e r m a n f i l m, 2004, N 80, p. 35.

2005

164. ----------

Аматьори прославиха по света '' Лейди Зи ''. // 2 4 ч а с а, XV, N 328, 1 дек. 2005, с. 28.

165. ----------

Ангелова, Керана. '' Лейди Зи '' тръгна от Бургас / Керана Ангелова. // Б у р г а с к а  п о щ а, III, N 127, 25 ноем. - 1 дек. 2005, с. 31.

             Най-новият игрален филм на Георги Дюлгеров бе представен в Бургас.

166. ----------

Андреков, Николай. Съживява ли се българското кино / Николай Андреков. // Д е т о н а ц и я, XV, N 10, б.д. окт. 2005, с. 13.

             За филма '' Лейди Зи '' и спечелените от него награди.

167. ----------

Бърнев, Иван. Дюлгеров знае как се снима филм / Иван Бърнев; Интервю на Вера Чалъкова. // Т р у д, LХX, N 324, 27 ноем. 2005, с. 3.

             Прил. Арт труд; N 43.

             Интервю с актьора, изпълняващ главната роля във филма '' Лейди Зи ''.

168. ----------

Въртят '' Лейди Зи '' в 3000 кина в света. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХIX, N 171, 2 септ. 2005, с. 24.

             В Сараево филмът стана първият носител на новоучредената от Асоциацията на арткината награда. Кратка информация.

169. ----------

Галибов, Стефан. '' Лейди Зи '' спечели голямата награда в Сараево / Стефан Галибов. // Д н е в н и к, V, N 167, 29 авг. 2005, с. 20. : със сн.

             Режисьорът Георги Дюлгеров получи статуетката '' Сърцето на Сараево ''.

170. ----------

Георги Дюлгеров, който държи на документа. (Кино поща). // Б у р г а с к а  п о щ а, III, N 119, 30 септ. - 6 окт. 2005, с. 6.

             За работата по последния филм на режисьора '' Лейди Зи '', спечелил вече три награди на международни кинофестивали.

171. ----------

Георгиева, Десислава. Филмът '' Лейди Зи '' тръгва по кината от Бургас / Десислава Георгиева. (Нимфа). // М о р с к и  т р у д, N 230, 21 ноем. 2005, с. 6, прил. на в. Дневен труд, LХVII, N 318.

             Проф. Георги Дюлгеров избра своя роден град за премиера на най-новия си игрален филм.

172. ----------

Дамянов, Марин. Не бива да измисляме, животът е богат на идеи за кино / Марин Дамянов; Интервю на Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХIX, N 173, 8 септ. 2005, с. 7.

             Интервю със съсценариста на филма '' Лейди Зи ''.

173. ----------

Драгостинова, Жанина. Анелия повярва на чудесата : От изоставено дете 17-годишната пловдивчанка стана кинозвезда / Жанина Драгостинова. (Втори план). // С т а н д а р т, XII, N 4511, 30 юли 2005, Прил. Weekend, с. 7. : със сн.

             Очерк за изпълнителката на главната роля във филма '' Лейди Зи '' Анелия Гърбова. За срещата й с режисьора Георги Дюлгеров и работата по филма.

174. ----------

За втора поредна година наш филм с голямата награда в Сараево. (Култура). // Д у м а, XV, N 199, 29 авг. 2005, с. 18.

             '' Лейди Зи '' е с награда за най-добър филм на Международния филмов фестивал в Сараево.

175. ----------

Ингилизова, Йорданка. Дюлгеров с голямата награда от Сараево / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХIX, N 167, 29 авг. 2005, с. 28.

             Голямата награда за най-добър филм на XI-я международен кинофестивал в Сараево бе присъдена на филма '' Лейди Зи ''.

176. ----------

Ингилизова, Йорданка. '' Лейди Зи '' се окичи и със '' Златна Афродита '' / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХIX, N 171, 2 септ. 2005, с. 24. : със сн.

             Филмът спечели три отличия на XIII-я международен филмов фестивал '' Любовта е лудост ''.

177. ----------

Ингилизова, Йорданка. Шеста награда за Дюлгеров и '' Лейди Зи '' / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХIX, N 185, 27 септ. 2005, с. 4.

             Награда на публиката на Първия международен кинофестивал в Монреал.

178. ----------

Искърова, Мира. Всички в екипа работихме настървено / Мира Искърова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХIX, N 171, 2 септ. 2005, с. 24.

             Интервю с композитора на филма '' Лейди Зи ''.

179. ----------

Казакова, Весела. Страшно горда съм за българския филм / Весела Казакова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХIX, N 171, 2 септ. 2005, с. 24.

             Авт. е член на международното жури на кинофестивала в Сараево.

180. ----------

Канушева, Ирина. Кино за публиката : XIII международен фестивал '' Любовта е лудост '' - Варна 2005 / Ирина Канушева. // К у л т у р а, XLIX, N 31, 16 септ. 2005, с. 8. : със сн.

             Впечатления от фестивала и наградените филми. Голямата награда '' Златна Афродита '' и Наградата на критиката са за филма '' Лейди Зи ''.

181. ----------

Кастелов, Красимир. Без обертонове звученето е скучно : Нашето време се нуждае от преоткриване на нравствените аксиоми, казва Георги Дюлгеров / Красимир Кастелов. // Б и з н е с в е с т и, III, N 24, 17 юни 2005, с. 32. : със сн.

             За новия филм на режисьора '' Лейди Зи '' и размислите му за българското кино през 70-те и след 90-те години.

182. ----------

Колев, Борислав. Голямото завръщане на Георги Дюлгеров : Рецензия / Борислав Колев. (Къщата на думите). // Д н е в е н  т р у д, LXIX, N 238, 20 ноем. 2005, Прил. Арт Труд, с. 4. : със сн

             Рец. за филма '' Лейди Зи ''.

183. ----------

Кръстева, Цветана. Руски депутат иска да снима трилър с наш режисьор / Цветан Кръстева. // Т р у д, LXX, N 91, 4 апр. 2005, с. 43. : със сн.

             Валерий Драганов е автор на сценария, който ще бъде филмиран под режисурата на Георги Дюлгеров.

184. ----------

Лейди Зи. // К у л т у р а, ХLIX, N 30, 9 септ. 2005, с. 4.

             На XIII-я кинофестивал '' Любовта е лудост '' във Варна филмът '' Лейди Зи '' печели голямата награда '' Златна Афродита '' и наградата за женска роля - от Анелия Гърбова.

185. ----------

'' Лейди Зи '' взе голямата награда в Сараево. // 2 4  ч а с а, XV, N 234, 29 авг. 2005, с. 33.

             На 11-я филмов фестивал в Сараево.

186. ----------

'' Лейди Зи '' с голямата награда на кинофеста в Сараево. // М о н и т о р, VII, N 2317, 29 авг. 2005, с. 32.

187. ----------

Манов, Божидар. Балканският екран : Солун 2005 / Божидар Манов. // К и н о, XV, 2005, N 1, с. 30 - 32. : със сн

             Споменава се за Георги Дюлгеров, чийто филм '' Лейди Зи '' е включен в прожекциите.

188. ----------

И в Монреал награда за новия филм на Георги Дюлгеров. // К о м п а с, VI, N 1316, 27 септ. 2005, с. 14.

             Филмът '' Лейди Зи '' получи наградата на публиката за най-добър филм на международния кинофестивал в Монреал.

189. ----------

Отличиха в Сараево Георги Дюлгеров. // С т а н д а р т, XIII, N 4541, 29 авг. 2005, с. 40.

             '' Лейди Зи '' с голямата награда от 11-ия международен кинофестивал на балканските страни.

190. ----------

Стойновска, Калина. Успех за българските филми : Любовта е лудост 2005 / Калина Стойновска. // К и н о, XV, 2005, N 5, с. 21 - 23. : със сн

             Награда за '' Лейди Зи ''.

191. ----------

Стоянова, Антония. Филм на Дюлгеров с морска премиера / Антония Стоянова. // 2 4  ч а с а  М е с т е н, N 230, 21 ноем. 2005, с. 8, прил. на в. 24 часа, ХIV, N 318. : със сн

             Премиера на спечелилия вече няколко награди филм '' Лейди Зи '' в Бургас.

192. ----------

Фестивалната публика се влюби в '' Лейди Зи '' на Георги Дюлгеров. // Н а р о д н о  д е л о (Варна), LX, N 202, 2 септ. 2005, с. 13.

             Обстойна информация за филма '' Лейди Зи '', представен на фестивала '' Любовта е лудост '' във Варна.

193. ----------

Христова, Мариана. Многоточия, удивителни и ... Лейди Зи : Киномания 2005, 4 - 20 ноември / Мариана Христова. // К у л т у р а, ХLIX, N 42, 2 дек. 2005, с. 9.

             Съдържа кратък отзив за филма '' Лейди Зи ''.

194. ----------

Цветкова, Виолета. Георги Дюлгеров с наградата на Сараево / Виолета Цветкова. // Н о в и н а р, XIII, N 200, 29 авг. 2005, с. 1. : със сн.

             Награда за '' Лейди Зи ''.

195. ----------

Цветкова, Виолета. Червен килим и лимузина за Георги Дюлгеров в Сараево / Виолета Цветкова. (Култура). // Н о в и н а р, XIII, N 201, 30 авг. 2005, с. 6. : със сн

             Награда за '' Лейди Зи ''.

196. ----------

Чалъкова, Вера. Чудо! Опашка за български филм / Вера Чалъкова. (Общество). // Д н е в е н  т р у д, LXIX, N 238, 2 септ. 2005, с. 14. : със сн

             Филмът '' Лейди Зи '' на кинофестивала '' Любовта е лудост ''.

197. ----------

Янакиев, Александър. Монреал за и против Монреал / Александър Янакиев. // К и н о, XV, 2005, N 6, с. 44 - 47. : със сн.

             Филмът '' Лейди Зи '' взе голямата награда на публиката на новия кинофестивал в Монреал.

198. ----------

Hays, Matthew. New on view : A few picks from the NMFF`s final weekend / Matthew Hays. // T h e  N e w  M o n t r e a l  F i l m f e s t, N б.н., 18 aug. - 25 sept. 2005, с. 3.

             Споменат е и филмът '' Лейди Зи ''.

199. ----------

Holloway, Ron. Lady Zee / Ron Holloay. // 1 1 . S a r a j e v o  F i l m  F e s t i v a l, N 9, 28 Aug 2005, p. 14.

200. ----------

Radevic, M. '' Srce Sarajeva '' za '' Lady Zee '' / M. Radevic. (Sarajevo film festival). // O s l o b o d e n j e, LXII, N 21.044, 28 avg. 2005, s. 25.

             За филма "Лейди Зи " .

201. ----------

Skuletic, S. '' Lejdi Zi '' najbolji film / S. Skuletic. // D n e v n i a v a z (Sarajevo), N 3555, 28 avg. 2005, s. 12.

202. ----------

Srce Sarajeva za Lady Zee. // 1 1 . S a r a j e v o  F i l m  F e s t i v a l, N 9, 28 авг. 2005, p. 3.

2006

203. ----------

Артистичното семейство Марина Капацинска[я] и Георги Дюлгеров очарова севлиевци. // Р о с и ц а (Севлиево), N 25, 1 март 2006, с. 2.

204. ----------

Асиова, Ирина. Кинаджиите си раздадоха награди в петък, 13-и / Ирина Асиова. // 2 4  ч а с а, XVI, N 13, 15 ян. 2006, с. 16. : със сн.

             Наградата на Националния филмов център за най-добър игрален филм сред създадените през 2004 и 2005 г. е присъдена на '' Лейди Зи ''.

205. ----------

Божинова, Искра. Сюжети за бедни : Аутсайдерите на Дюлгеров и братя Дарден / Искра Божинова. // К у л т у р а, L, N 29, 8 септ. 2006, с. 7.

             Сравнителен анализ на филмите на братя Дарден '' Розета '' и '' Детето '' и филма на Дюлгеров '' Лейди Зи ''.

206. ----------

Ганева-Петрова, Мая. Следи във времето / Мая Ганева-Петрова. (Творчески срещи). // Р а з в и т и е (Севлиево), N 18, 6 март 2006, с. 4.

             Среща с артистичното семейство на проф. Марина Капацинская и проф. Георги Дюлгеров бе организирана в Севлиево.

207. ----------

Георгиева, Десислава. Георги Дюлгеров с две награди от '' София филм фест '' / Десислава Георгиева. // М о р с к и  т р у д, N 55, 20 март 2006, с. 2, прил. на в. Дневен труд, LХX, N 77.

             Филмът '' Лейди Зи '' спечели две награди в X-то издание на международния '' София филм фест ''.

208. ----------

Димитрова, Геновева. Енергийно завръщане : Златна роза 2006 / Геновева Димитрова. // К у л т у р а, L, N 30 - 31, 15 септ. 2006, с. 5.

             За XXVII-я фестивал на българския игрален филм '' Българска роза '', проведен във Варна. Съдържа сведения за филма '' Лейди Зи ''.

209. ----------

Димитрова, Геновева и др.Зрителят поръча новото българско кино : Разговор след '' Златна роза 2006 '' / Геновева Димитрова, Вера Найденова, Божидар Манов. // К у л т у р а, L, N 41, 24 ноем. 2006, с. 10 - 11.

             Дискусия за промените в българското кино, в която става дума за Георги Дюлгеров и за филма му '' Лейди Зи ''.

210. ----------

Димитрова, Геновева. Призми към българското : '' Лейди Зи '' и '' Един български глас в Европа '' [ док. филм за Петър Увалиев, режисьор Станислава Калчева ] / Геновева Димитрова. // Е к, XIII, 2006, N 1, с. 10 - 12.

211. ----------

Димитрова, Емилия. '' Лейди Зи '' стъписа севлиевци, но Георги Дюлгеров ги очарова / Емилия Димитрова. // Р о с и ц а (Севлиево), N 24, 27 февр. 2006, с.1, 5.

             По повод премиерата на филма " Лейди Зи".

212. ----------

Ингилизова, Йорданка. Георги Дюлгеров с две награди от '' София филм фест '' / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХX, N 55, 20 март 2006, с. 24.

             За филма му '' Лейди Зи ''.

213. ----------

Ингилизова, Йорданка. Критици наградиха '' Лейди Зи '' в Сърбия / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХX, N 142, 24 юли 2006, с. 2.

             Поредна награда за филма на Георги Дюлгеров.

214. ----------

Ковачев, Пенчо. В '' Авантаж '' Руси Чанев внася тайно алкохол в затвора / Пенчо Ковачев. // Ковачев, Пенчо. [ Двадесет ] 25 български филма зад кадър. - София : Захари Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 129 - 136. : със сн.

             За творческата обстановка при заснемането на филма.

             : Под заглавие '' Руси Чанев внася ракия в затвора '' в 24 часа, XIII, N 228, 21 авг. 2003, с. 19

215. ----------

Ковачев, Пенчо. Дюлгеров и Чанев се карат за всеки ред в '' Авантаж '' : Дори редакторката Свобода Бъчварова е против Руси да играе ролята на Петела / Пенчо Ковачев. (Колекцията). // 2 4  ч а с а, XVI, N 250, 10 септ. 2006, с. 18.

216. ----------

'' Лейди Зи '' е филмът на 2005-а. // Д н е в е н  т р у д, LXX, N 12, 14 ян. 2006, с. 29.

             Прил. Ателие.

             Филмът '' Лейди Зи '' е обявен за най-добрата българска продукция през последните две години и получава приза на Националния филмов център.

217. ----------

Ново отличие за '' Лейди Зи '' на Дюлгеров. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХX, N 19, 27 ян. 2006, с. 24.

             Наградата е присъдена от CEI / Централна европейска инициатива / на XVII-я международен кинофестивал в Триест.

218. ----------

В Севлиево идва Георги Дюлгеров. (Събития, изяви). // Р а з в и т и е (Севлиево), 20 февр. 2006, с.4. : със сн.

             По повод премиерата на филма " Лейди Зи".

219. ----------

Статулова, Мария. Ревях заради Петела / Мария Статулова. // Ковачев, Пенчо. [ Двадесет ] 25 български филма зад кадър / Пенчо Ковачев. - София : Захари Стоянов ; Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 137 - 138. : със сн.

             Актрисата разказва за участието си, като студентка, във филма '' Авантаж ''.

             : Под заглавие '' Докара ме до плач '' в 24 часа, XIII, N 228, 21 авг. 2003, с. 19

220. ----------

Филмови награди 2006. // К и н о, XVI, 2006, N 1, с. 15.

             '' Лейди Зи '' с награда за игрален филм.

221. ----------

Христова, Мариана. '' Лейди Зи '' / Мариана Христова. // А л т е р а, II, 2006, N 1 - 2, с. 64 - 66. : със сн.

222. ----------

Lady Zee - Veranstalter : D-B Vereinigung in Bayern. // S u d d e u t s c h e  Z e i t u n g, N 287, 13 dez. 2006

2007

223. ----------

Георги Дюлгеров. Марина Капацинская. // Страници живот : Изповеди, съдби, надежди / Състав. Ирина Колбасанова. - Севлиево : Творчески клуб Видима, 2007, с. 155 - 163.

             Споделени мисли от кинорежисьора и съпругата му. Кратки биографични справки за двамата.

224. ----------

Димитрова, Геновева. Зверствата ни / Геновева Димитрова. // К у л т у р а, LI, N 11, 23 март 2007, с. 9.

             За XI-я Международен София филм фест. Съдържа кратък отзив за документалната поредица '' Спомени за '' Океански риболов ''.

225. ----------

Иванова, Светла. Си жив ти, бре?. // Иванова, Светла. Ръжда и злато : Избрани текстове ( 1978 - 2005 ) / Светла Иванова ; Състав. Петя Александрова, Искра Димитрова. - София : ИК Колибри, 2007, с. 173 - 177.

             Мнение за серийния филм '' Мера според мера ''.

             : Народна култура, бр. 17, 22 апр.1988

226. ----------

Касабов, Пламен. Този филм се нарежда сред най-хубавото, което българското кино е създало / Пламен Касабов. // П о л е т (Варна), XVI, N 22, 31 май 2007, с. 6.

             За филма '' Мера според мера ''. Съдържа мненията на Свобода Бъчварова, Георги Дюлгеров и Димитър Буйнозов.

227. ----------

Касабова, Катя. Въртят в Полша филма за '' Океански риболов '' / Катя Касабова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХXI, N 232, 29 ноем. 2007, с. 28.

             Документалният филм '' Спомени за '' Океански риболов '' е с покана за участие в IX-я международен фестивал за документалистика Crossroads of Europe.

228. ----------

Христова, Даниела. Филмът на Георги Дюлгеров разплака и разсмя публиката / Даниела Христова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХXI, N 53, 16 март 2007, с. 24.

             За премиерата в Бургас на документалния филм '' Спомени за '' Океански риболов '' - режисьор Георги Дюлгеров, оператор Христо Димитров - Хиндо, сценарист Георги Ингилизов.

2008

229. ----------

Андреев, Владимир. За мен е важно кой е режисьорът, а не какъв е сценарият / Владимир Андреев; Интервю на Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХXII, N 91, 14 май 2008, с. 4.

             Интервю с продуцента на филма '' Козелът ''.

230. ----------

Бърнев, Иван. Изкарах две седмици сам с козела / Иван Бърнев; Интервю на Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХXII, N 91, 14 май 2008, с. 5.

             Интервю с актьора, изпълняващ главната роля във филма '' Козелът ''.

231. ----------

Вачева, Мила. Георги Дюлгеров прави кастинг за козли / Мила Вачева. // 2 4  ч а с а, XVII, N 83, 24 март 2008, с. 33.

             Предварителна информация за филма '' Козелът ''.

232. ----------

Георгиева, Десислава. Козел '' лети '' на порта в новия филм на Дюлгеров / Десислава Георгиева. // М о р с к и  т р у д, N 86, 8 май 2008, с. 3, прил. на в. Дневен труд, LХX, N 125.

             В бургаското пристанище са заснети последните кадри на новия игрален филм '' Козелът ''.

233. ----------

Ингилизова, Йорданка. Бургазлии влязоха в най-новия бг филм / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХXII, N 91, 14 май 2008, с. 4 - 5.

             Режисьорът Георги Дюлгеров снима в родния Бургас новия си филм '' Козелът ''.

234. ----------

Ингилизова, Йорданка. Козел превзе киното ни / Йорданка Ингилизова; Фотогр. Христо Димитров - Хиндо. // Ф а к т о р, VIII, N 289, 9 - 11 май 2008, с. 26. : със сн

             Снимките на най-новия филм на Георги Дюлгеров '' Козелът '' приключват на бургаското пристанище.

235. ----------

Ковачев, Пенчо. '' Авантаж '' / Пенчо Ковачев. // Ковачев, Пенчо. [ Петдесет ] 50 златни български филма. - София : Захари Стоянов, 2008, с. 335 - 347. : със сн.

236. ----------

Кръстева, Елена. Дюлгеров - кадифеният диктатор : Режисьорът посрещна 65-я си юбилей с работа по филма '' Козелът '' / Елена Кръстева. // М о н и т о р, XI, N 3345, 4 - 5 окт. 2008, с. 17 - 19. : със сн.

             Прил. Уикенд.

             За творческия път на режисьора.

237. ----------

Кудрявцев, Сергей. Музикално-танцова фантазия - притча / Сергей Кудрявцев. // Кудревцев, Сергей. [ Три тысяч петьсот ] 3500 : Книга кинорецензий : Т. 1 А - М. - [Москва] : Печатний Двор, 2008

             Руският кинокритик за филма " АкаТаМуС ".

2009

238. ----------

Двама янки с главни роли в новите филми. // 2 4  ч а с а, XVIII, N 55, 26 февр. 2009, с. 20 - 21.

             Предварителна информация за София филм фест. Накратко е представен филмът '' Козелът ''.

239. ----------

Димитрова, Геновева. Проповедникът Дюлгеров / Геновева Димитрова. (От пръв поглед). // К у л т у р а, LIII, N 35, 16 окт. 2009, с. 2. : със сн

             За филма '' Козелът ''.

240. ----------

Дюлгеров, Георги. Защо да не дам на хората една добра надежда / Георги Дюлгеров. (Личности). // В т о р а  м л а д о с т, N 12, 16 март 2009, с. 5.

             За творческия път на режисьора и за новия му филм '' Козелът ''. Съдържа спомени за детството му в Бургас.

241. ----------

Златкова, Юлиана. '' Козелът '' на Георги Дюлгеров - с претенции, без покритие / Юлиана Златкова. // Д у м а, XIX, N 260, 14 - 15 ноем. 2009, с. 22. : със сн

             За филма '' Козелът ''.

242. ----------

Ингилизова, Йорданка. Концерти, футбол и кино гледат в Малко Търново / Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХXIII, N 164, 28 авг. 2009, с. 24.

             Сред проявите в рамките на Летните културни празници в Малко Търново е и среща с режисьора Георги Дюлгеров.

243. ----------

Новков, Митко. '' Козелът '' извън клиширанията на Балканското / Митко Новков. (Във фокуса на критика). // К и н о, XIX, 2009, N 5 - 6, с. 5 - 7. : със сн

             Мнение за филма '' Козелът '' - по сценарий на Георги Дюлгеров и Кристин Димитрова.

244. ----------

Първанова, Людмила. Фурор за '' Козелът '' : Никола Корабов получи наградата на кметството за цялостно творчество / Людмила Първанова. (Арт). // С т а н д а р т, XVI, N 5800, 7 март 2009, с. 44.

             За откриването на 13-я София филм фест с филма '' Козелът '', чиято прожекция е посрещната с небивал интерес. Съдържа думи на Г. Дюлгеров за Никола Корабов.

245. ----------

Родел, Анджела. Влюбих се в България, после в Иван / Анджела Родел. (Арт). // С т а н д а р т, XVI, N 5800, 7 март 2009, с. 44. : със сн.

             Интервю с изпълнителката на главната роля във филма '' Козелът '', в което тя говори и за работата си с режисьора Георги Дюлгеров.

246. ----------

Христова, Мариана. Записки по опитомяването на един българин / Мариана Христова. (Във фокуса на критика). // К и н о, XIX, 2009, N 5 - 6, с. 8 - 9. : със сн

             Мнение за филма '' Козелът '' - по сценарий на Георги Дюлгеров и Кристин Димитрова.

247. ----------

Христова, Мариана. Козелът - с локални щрихи в глобалното / Мариана Христова. // Г л а с о в е, IV, N 10, 13 - 19 март 2009, с. 15.

             За игралния филм '' Козелът ''.

248. ----------

The Goat (Kozelat). // O s t e r r e i c h i s c h e s   F i l m f e s t i v a l  d e r  M e n s c h e n r e c h t e, N 287, 3 - 13 dez. 2009, s. 9.

2010

249. ----------

Продуцентка със сантимент към Бургас представи нов филм. // Б у р г а с к а  ж е н а, IV, N 129, 1 - 7 март 2010, с. 4.

             Росица Вълканова представя в Бургас новия филм на Иван Черкелов '' Раци ''. Споделя възхищението си от своя бивш преподавател във ВИТИЗ проф. Георги Дюлгеров.

2011

250. ----------

Жерев, Румен. Мера според мера преписван на ръка / Румен Жерев. // Т е л е г р а ф, VII, N б.н., 8 апр. 2011, с. 18.

             Спомени за филма 30 години по-късно.

2012

251. ----------

Вълев, Мариан. Не може козел да получава 80 000 лв. за участие във филм : Група хора разпределят парите в нашето кино на принципа '' тая година давам на теб, догодина даваш на мен '' / Мариан Вълев; Интервю на Цветелина Шенева. // 2 4  ч а с а, XXII, N 147, 2 юни 2012, с. 13. : със сн.

             Критично мнение по повод несправедливото разпределение на субсидиите от Националния филмов център. Като пример е посочен и филмът '' Козелът ''.