Интервюта с Георги Дюлгеров                  

За връщане стъпка назад натиснете стрелка назад на браузера .

1974

293. ----------

Дюлгеров, Георги. Интересува ме творческото отношение към проблемите на живота / Георги Дюлгеров; Разговаря Искра Димитрова. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XX, 1974, N 4, с. 4 - 5. : със сн.

             Режисьорът за първите си два филма - '' Изпит '' и '' И дойде денят ''.

1975

294. ----------

Георги Дюлгеров / Интервю на Иван Стоянович. // К и н о и з к у с т в о, XXX, 1975, N 6, с. 45 - 51.

             Интервю с режисьора.

295. ----------

Дюлгеров, Георги. Искам да накарам хората да се размислят / Георги Дюлгеров; Разговора води Калина Малеева. // М л а д е ж, XXVIII, 1975, N 1, с. 36 - 37.

1977

296. ----------

Дюлгеров, Георги. За своя филм '' Авантаж '' / Георги Дюлгеров; Разговаря Людмила Ботева. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXIII, 1977, N 3, с. 7. : със сн.

1978

297. ----------

Дюлгеров, Георги. Уверен съм, че ще имаме нови срещи / Георги Дюлгеров; Разговора води Снежана Бакалова. // Ч е р н о м о р с к и  ф р о н т (Бургас), XXХV, N 9656, 6 дек. 1978

             По повод договора с творчески колектив '' Съвременник '', чийто художествен ръководител е режисьорът, и решението новосъздадените филми да бъдат прожектирани първо в Бургас.

1981

298. ----------

Дюлгеров, Георги. Не сме измисляли нищо : [ Интервю ] / Георги Дюлгеров. // О т е ч е с т в е н  ф р о н т, XXXIX, N 11093, 8 май 1981, с. 12. : със сн.

             За работата по филма '' Мера според мера ''.

1985

299. ----------

Дюлгеров, Георги. '' За Нешка Робева и нейните момичета '' / Георги Дюлгеров. // П у л с, XXIII, N 21, 21 май 1985, с. 8.

             Интервю с режисьора на филма.

300. ----------

Дюлгеров, Георги. Търсене на народопсихологията / Георги Дюлгеров; Разговарял Тодор Андрейков. // К и н о и з к у с т в о, XL, 1985, N 10, с. 13 - 20.

             Интервю с режисьора.

1986

301. ----------

Дюлгеров, Георги. Академия за личности и таланти / Георги Дюлгеров; [ Интервю на ] Елисавета Шотилова, Илия Кисимов. // О т е ч е с т в е н г л а с (Пловдив), N [б.н.], 24 септ. 1986

             Интервю с режисьора по повод филма '' За момичетата и тяхната Нешка Робева ''.

1988

302. ----------

Дюлгеров, Георги. За историята, историческите личности и нашата мяра към тях / Георги Дюлгеров; Разговаря Дима Димова. // Ф и л м о в и  н о в и н и , XXXIV, 1988, N 6, с. 6 - 7.

303. ----------

Дюлгеров, Георги. Подадене за истините на живота / Георги Дюлгеров. // Т р у д, LXV, N 96, 25 апр. 1988

             Интервю с режисьора по повод серийния му филм '' Мера според мера ''.

304. ----------

Дюлгеров, Георги. С историческа мярка / Георги Дюлгеров. // Н а р о д н а  м л а д е ж, XLI, N 141, 25 юни 1988

             Интервю с режисьора за историческия образ в киното.

305. ----------

" Можещият сам си заповядва " / Георги Дюлгеров; Интервюто записа Геновева Димитрова. // О т е ч е с т в о, XIII, юни 1988, N 12, с. 26 - 27. : със сн.

1990

306. ----------

Дюлгеров, Георги. Клиничната необходимост да правиш кино / Георги Дюлгеров. // К и н о и з к у с т в о, XLV, 1990, N 4, с. 45 - 53.

             Интервю с режисьора.

307. ----------

Дюлгеров, Георги. Ние и досега продължаваме да мислим с лагерни понятия... / Георги Дюлгеров. // П у л с, XXVIII, N 15, 10 апр. 1990, с. 8.

             Интервю с режисьора за новия му филм '' Лагерът ''.

1992

308. ----------

Дюлгеров, Георги. Един наивник между ще и щеше / Георги Дюлгеров; Разговоря Геновева Димитрова. // К у л т у р а, XXXVI, N 21, 22 май 1992, с. 2.

             Интервю с кинорежисьора за дейността на Армейския аидиовизуален център.

1993

309. ----------

Дюлгеров, Георги. Георги Дюлгеров останал без пари, търси нови продуценти за циганската си любов '' Магдалена '' / Георги Дюлгеров. // Т р у д, XLVII, N 96, 27 апр. 1993, с. 6. : със сн

             Интервю за необходимостта от съществуването на Националния филмов център.

310. ----------

Дюлгеров, Георги. Моята мисия е да призовавам към търпимост / Георги Дюлгеров. // А н т е н и, XXIII, N 23, 9 юни 1993, с. 8. : със сн

             Интервю за мисията на българското кино.

311. ----------

Дюлгеров, Георги. Началник, администратор или продуцент / Георги Дюлгеров; Разговаря Антония Ковачева. // К и н о, XIII, 1993, N 3, с. 3 - 8.

             Разговор с кинорежисьора за творческата продукция на Армейския аудиовизуален център.

1994

312. ----------

Дюлгеров, Георги. Искам '' Черната лятовица '' да се лее леко / Георги Дюлгеров; Интервюто взе Виолета Цветкова. (Екран). // К о н т и н е н т, III, N 180, 10 авг. 1994, с. 28.

1995

313. ----------

Дюлгеров, Георги. Вдъхновявам се от бялата лястовица на Йовков! / Георги Дюлгеров; Интервю на Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и ф а р, IX, N 212, 13 септ. 1995, с. 1.

             Съдържа автограф с текст '' Където и да бъда, Бургас е с мен! ''.

             Разговор с известния кинорежисьор по повод новия му филм '' Черната лястовица ''.

1996

314. ----------

Дюлгеров, Георги. Българското кино е живо / Георги Дюлгеров; Разговора води Дона Митева. // Б у р г а с  д н е с  и у т р е, IV, N 1118, 20 ноем. 1996, с. 1, 11.

             Интервю с кинорежисьора по повод премиерата на филма '' Черната лястовица '' в Бургас.

315. ----------

Дюлгеров, Георги. За Георги Дюлгеров Бай Ганьо е българинът на кръстопът / Георги Дюлгеров; Интервюто взе Лилия Динова. (Творчески свят). // Н о в и н и  п л ю с, II, N 20, 18 - 24 май 1996, с. 22. : със сн

             Интервю с режисьора.

316. ----------

Дюлгеров, Георги. Телевизията замества сериозния документален филм с политическа публицистика / Георги Дюлгеров; Интервюто взе Георги П. Димитров. // Б ъ л г а р с к а а р м и я, LII, N 13913, 13 февр. 1996, с. 11.

317. ----------

Дюлгеров, Георги. Филм се прави с медена курабийка и камшик / Георги Дюлгеров; Интервюто взе Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и ф а р, X, N 271, 18 ноем. 1996, с. 6.

             Разговор с кинорежисьора по повод премиерата на филма му '' Черната лястовица '' в Бургас.

318. ----------

Дюлгеров, Георги. '' Черната лястовица '' следва Йовков / Георги Дюлгеров; Интервю на Антоанета Буюклиева. // Ч е р н о  м о р е - Ю г, I, N 926, 18 ноем. 1996, с. 3.

             Интервю с режисьора за филма му '' Черната лястовица ''.

1997

319. ----------

Дюлгеров, Георги. Важно е поне да тичаме на същия стадион / Георги Дюлгеров; Разговаря Карин Янакиева. // К у л т у р а, XLI, N 46, 21 ноем. 1997, с. 8. : със сн.

             Разговор с режисьора за филма му '' Черната лястовица '', с който бе открит Международният кинофестивал в Манхайм - Хайделберг, Германия.

320. ----------

Дюлгеров, Георги. За седем години надвихме страха / Георги Дюлгеров; [ Интервю на ] Милена Димитрова. // 1 6 8 ч а с а, VIII, N 9, 28 февр. - 6 март 1997, с. 33. : със сн.

321. ----------

Дюлгеров, Георги и др.По следите на експеримента '' BG '' : Невероятни разкази за един съвременен българин / Георги Дюлгеров, Светослав Овчаров; Разговор на Вера Найденова и Иван Стефанов. (Премиера). // К и н о, VII, 1997, N 2, с. 7 - 11. : със сн

             Интервю с режисьорите на филма '' BG ''.

322. ----------

Дюлгеров, Георги. Не смятам Костурица за свръхгениален / Георги Дюлгеров; [ Интервю на ] Кристина Патрашкова. // 2 4 ч а с а, VII, N 161, 15 юни 1997, с. 9. : със сн.

             Интервю за съвременното българско кино.

323. ----------

Дюлгеров, Георги. Не трябва да има повече революции и всичко ще е наред / Георги Дюлгеров; Интервю на Румяна Николова. // 1 6 8 ч а с а, VIII, N 45, 7 - 13 ноем. 1997, с. 28. : със сн.

             Интервю по повод новия сценарий на режисьора - '' Юдит ''.

324. ----------

Дюлгеров, Георги. Трябва да мислим за създаване на елитна публика / Георги Дюлгеров; Интервю на Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р (Бургас), XI, N 238, 8 дек. 1997, с. 6.

             За новия филм на режисьора '' BG ''.

325. ----------

Под облака на Ньой : Георги Дюлгеров, Димитър Езекиев и Костадин Бонев представят свой филм за откъсването на България от Западните покрайнини, Вардарска и Егейска Македония / Георги Дюлгеров, Димитър Езекиев, Костадин Бонев; Интервюто взе Веселин Дремджиев. // К а п и т а л, V, N 46, 17 - 23 ноем. 1997, с. 55.

             Г. Дюлгеров е продуцент на филма.

1998

326. ----------

Дюлгеров, Георги. [ За българското документално кино ] : Анкета / Георги Дюлгеров, Андроника Мартонова. (Култура). // Д е м о к р а ц и я, IX, N 17 ноем. 1998, с. 17. : с портр.

             Прил. Светът.

             По повод XI-я фестивал за документални и анимационни филми '' Златен ритон '' в Пловдив.

327. ----------

Дюлгеров, Георги. Има страхотно пренебрежение към информацията и културата / Георги Дюлгеров; Интервюто взе Веселин Дремджиев. (Общество). // К а п и т а л, VI, N 43, 31 окт. - 6 ноем. 1998, с. 55.

             За Армейския видеоцентър и за състоянието на документалното кино през последните години.

328. ----------

Дюлгеров, Георги. С престъпно настървение държавата се оттегли от киното / Георги Дюлгеров; Интервю на Йорданка Ингилизова. // С в о б о д е н  б р я г, VII, N 10, 13 - 19 март 1998, с. 12.

             Интервю с режисьора - директор и художествен ръководител на Армейския аудиовизуален център, който предостави над 20 заглавия за проведената в Бургас Панорама на документалните филми.

1999

329. ----------

Дюлгеров, Георги. Американските филми ни задръстиха очите и ушите / Георги Дюлгеров; [ Интервю на ] Кристина Патрашкова. // М о н и т о р, II, N 156, 9 юли 1999, с. 16.

330. ----------

Дюлгеров, Георги. Живеем в езичество и оцеляваме сами / Георги Дюлгеров; Интервю на Мариана Първанова. // Н о в и н а р, VIII, N 24, 30 ян. 1999, с. 11.

331. ----------

Дюлгеров, Георги. Изкуството не е музей за восъчни фигури / Георги Дюлгеров; [ Интервю на ] Албена Атанасова. // С т а н д а р т, VIII, N 2446, 12 авг. 1999, с. 8.

332. ----------

Дюлгеров, Георги. Киното [ у нас ] катастрофира : Владимир Пенев и Мария Сапунджиева с главни роли в '' Пъсъчен часовник '' / Георги Дюлгеров; Интервюто взе Снежана Кънева. // З е м я, X, N 57, 24 март 1999, с. 5.

333. ----------

Дюлгеров, Георги. Мисирка чака заколение в мазето на културата ни / Георги Дюлгеров; [ Интервю на ] Борислав Колев. // С е г а, II, N 20, 26 ян. 1999, с. 13. : със сн

334. ----------

Дюлгеров, Георги. Целият ни регион кипи / Георги Дюлгеров; [ Разговаря ] Геновева Димитрова. // Димитрова, Геновева. Кино в края на века : Български фигури и игрални филми - поглед от 90-те / Геновева Димитрова ; [ Предг. Георги Лозанов ]. - Плевен : Еа, 1999, с. 21 - 23.

335. ----------

Дюлгеров, Георги. Човек е проповедник на морални норми, дори чрез доказване на обратното : Имаме много къса историческа памет. // Емануилиду, Румяна. Лица : [ Интервюта ] : Кн.2 / Румяна Емануилиду. - София : Ango BoY, 1999, с. 79 - 97. : със сн

             Също и в: Е п о х а, II, N 3, 21 - 27 ян. 1999, с. 35 - 36.

2000

336. ----------

Дюлгеров, Георги. Бургазлии са граждани на света / Георги Дюлгеров; Интервю на Георги Христов. // Б у р г а с д н е с и у т р е, VIII, N 2133, 12 дек. 2000, с. 7.

             Съдържа биогр. данни.

337. ----------

Дюлгеров, Георги. Да започнеш отначало и на чисто - значи си изключително примитивен човек / Георги Дюлгеров; Интервю на Йорданка Ингилизова. (Събеседник). // Ч е р н о м о р с к и ф а р, XIV, N 243, 12 дек. 2000, с. 19. : със сн

             Разговор с кинорежисьора по повод представянето в Бургас на първите два филма от TV поредицата му '' Ad libitum ''.

338. ----------

Дюлгеров, Георги. Тревогата ме вдъхновява / Георги Дюлгеров; Интервю на Радка Балева. // М о р с к и  т р у д, I, N 176, 11 дек. 2000, с. 4.

             Прил. на в. Дневен труд, N 337.

             Интервю с кинорежисьора по повод премиерата на филмите му '' Речитатив на завистника '' и '' Вариации на граф Бурбулон '' в Бургас.

2001

339. ----------

Дюлгеров, Георги. Имаме последна възможност да спасим българското кино / Георги Дюлгеров; [ Интервю на ] Деян Енев. // С е г а, IV, N 231, 5 окт. 2001, с. 15. : със сн

             Съдържа биогр. данни.

340. ----------

Дюлгеров, Георги. Оттатък завесата на злободневието / Георги Дюлгеров; Интервюто взе Олга Боева. // Ч е р н о  м о р е (Варна), N 1130, 21 септ. 2001, с. 10.

             Интервю с режисьора.

341. ----------

Дюлгеров, Георги. Страст, която обсебва / Георги Дюлгеров; Интервю на Олга Боева. (Афиш). // Ч е р н о  м о р е (Варна), 3 окт. 2001, с. 20.

             Интервю с режисьора.

2002

342. ----------

Дюлгеров, Георги. Все чакаме блатото да изсъхне / Георги Дюлгеров; Интервю на Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, XVI, N 102, 28 май 2002, с. 9.

             Интервю с кинорежисьора за приватизацията на Киноцентъра в София.

343. ----------

Дюлгеров, Георги. Живея с киното и заради него / Георги Дюлгеров; Разговора води Елена Коцева. (Лица). // Б а н к е р ъ, X, N 21, 24 май 2002, с. 41, 43.

             За скандала около приватизацията на киноцентъра и пазара на български филми.

2003

344. ----------

Дюлгеров, Георги. В Бургас ми е уютно / Георги Дюлгеров; Интервю на Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р, ХVII, N 189, 30 септ. 2003, с. 9.

             Интервю с известния кинорежисьор, който навършва 60 години.

345. ----------

Дюлгеров, Георги. Не съм се наиграл : Режисьорът [пред вестника] / Георги Дюлгеров; Интервю на Виолета Цветкова. (Кабаре). // Н о в и н а р, XI, N 236, 11 окт. 2003, с. 9. : със сн

             Разговор с режисьора по повод 60-та му годишнина.

346. ----------

Дюлгеров, Георги. Нов закон за киното, но лош / Георги Дюлгеров; [ Интервю на ] Деян Енев. // С е г а, VII, N 283, 3 дек. 2003, с. 14. : със сн.

347. ----------

Дюлгеров, Георги. Страхът е рак, който ни разяжда / Георги Дюлгеров; Антон Стефанов. // Стефанов, Антон. '' Всяка неделя ''. Легендата и нейните герои : 77 свидетелства / Антон Стефанов. - София : Захари Стоянов, 2003, с. 416 - 423.

             Като събеседник в популярното телевизионно предаване, режисьорът говори за работата по филмите си, за критиката срещу тях и за времето, в което живеем.

             Също и в: Със съкр. също и в: Стефанов, Антон. Истината за ''Всяка неделя'' : 66 свидетелства за легендата и нейните автори / Антон Стефанов. - София : Millenium, 2009, с. 188 - 192

 

2004

348. ----------

Дюлгеров, Георги. Алчност за земя може да затрие киното ни / Георги Дюлгеров; [ Интервю на ] Снежана Кънева. // З е м я, ХV, N 126, 2 юли 2004, с. 17. : със сн.

             По повод приватизацията на '' Бояна филм ''.

349. ----------

Дюлгеров, Георги. Ненормално е в България да се правят по два филма годишно / Георги Дюлгеров; Интервю на Петя Петрова. (Култура). // Б у р г а с к а  п о щ а, II, N 51, 21 - 27 май 2004, с. 16.

             Интервю с режисьора по повод удостояването му с награда '' Димитър Бракалов '' - 2003 г. заради утвърждаването на филмовия фестивал '' София филм фест на брега '' в Бургас.

350. ----------

Дюлгеров, Георги. Да, предпочитам велосипеда / Георги Дюлгеров. (На педала). // С е г а, VII, N 217, 18 септ. 2004, с. 16. : със сн.

             Прил. Панаир.

             Кратък разговор за колоезденето.

2005

351. ----------

Дюлгеров, Георги и др.Звездата и дебютантът / Георги Дюлгеров, Павел Паскалев; Интервюто взе Венета Терзиева. // К И Л (Варна), XIV, N 13, б.д. септ. 2005, с. 1, 6.

             Интервю с режисьора и 17-годишния изпълнител на главната роля във филма '' Лейди Зи '', който бе представен на фестивала '' Любовта е лудост '' във Варна.

352. ----------

Дюлгеров, Георги. Обичам да откривам прототипи : Публиката навсякъде посрещна добре '' Лейди Зи '' и това ми дава убеденост, че има смисъл да се занимавам с кино, твърди известният режисьор / Георги Дюлгеров; Разговаря Савена Злъчкин. (Разговор). // Д у м а, XV, N 274, 29 ноем. 2005, с. 10.

             За филма '' Лейди Зи ''.

353. ----------

Дюлгеров, Георги. Опитвам се да проповядвам интересно : Искам да ми повярва и зрителят, който чопли семки в киното, казва режисьорът / Георги Дюлгеров; [Интервю на] Виолета Цветкова. (Мъжки времена). // Н о в и н а р, XIII, N 205, 3 септ. 2005, с. 14 - 15. : със сн

             Обширно интервю за филма '' Лейди Зи '' и спечелените от него награди.

354. ----------

Дюлгеров, Георги. Политиката е неговата поредна роля : Бих направил филм, ако има яростен конфликт / Георги Дюлгеров; Интервю на Георги Лозанов. (Съмнения). // 2 4 ч а с а, XV, N 122, 7 май 2005, с. 12. : със сн.

             Интервю с режисьора за чалгата в културата и живота.

355. ----------

Дюлгеров, Георги. Режисурата е болест, а киното е болестно състояние / Георги Дюлгеров; Интервю на Петя Славова. // К и н о, XV, 2005, N 1, с. 19 - 22.

             За '' Лейди Зи ''.

356. ----------

Дюлгеров, Георги. В Сараево българите ударихме джакпота / Георги Дюлгеров; [ Интервю на ] Мила Вачева. // 2 4 ч а с а, XV, N 235, 30 авг. 2005, с. 27. : със сн.

             По повод награждаването на филма '' Лейди Зи ''.

357. ----------

Дюлгеров, Георги. Сделката за Киноцентъра е тъмна и обслужва нечисти интереси / Георги Дюлгеров; Интервю на Йорданка Ингилизова. // Ч е р н о м о р с к и ф а р, ХIX, N 160, 18 авг. 2005, с. 7.

             Интервю с кинорежисьора по повод поредната награда за последния му филм '' Лейди Зи ''.

358. ----------

Дюлгеров, Георги. Тревожи ме, че днешните млади хора нямат нравствени опори / Георги Дюлгеров; Интервю на Олга Боева. // Ч е р н о  м о р е (Варна), VIII, N 209, 10 - 11 септ. 2005, с. 12.

             Интервю с режисьора, който участва в Международния филмов фестивал '' Любовта е лудост '' във Варна.

2006

359. ----------

Дюлгеров, Георги. Идеята за '' Лейди Зи '' се роди в бургаското кино / Георги Дюлгеров; Интервю на Десислава Георгиева. // М о р с к и  т р у д, N 56, 21 март 2006, с. 5, прил. на в. Дневен труд, LХX, N 78.

             Интервю с режисьора, чийто последен филм '' Лейди Зи '' спечели наскоро още две награди. Съдържа кратка биографична справка.

2007

360. ----------

Дюлгеров, Георги. [ Интервю ] / Дюлгеров, Георги; Светла Иванова. // Иванова, Светла. Ръжда и злато : Избрани текстове ( 1978-2005 ) / Светла Иванова ; Състав. Петя Александрова, Искра Димитрова. - София : ИК Колибри, 2007, с. 166 - 173.

             За филма '' Акатамус ''.

             Също и в: Болгарские фильмы, бр. 4, 1988, с. 27

361. ----------

Дюлгеров, Георги. Ненавиждам революциите : [ Интервю ] / Георги Дюлгеров; Разговаря Милена Димитрова. // Д н е в е н  т р у д, LXXII, N 97, 9 апр. 2007, с. 12 - 13. : със сн.

362. ----------

Дюлгеров, Георги. С филмите си искам да оставя свидетелство за духа на времето, в което живеем / Георги Дюлгеров; Интервю на Невена Фетваджиева. (Кино). // Е в о л ю ц и я, III, 2007, N 4, с. 33 - 35.

             Съдържа кратка биографична справка.

2008

363. ----------

Дюлгеров, Георги. Кинаджията: Катастрофата сплоти екипа ни / Георги Дюлгеров. (Блиц). // М о н и т о р, XI, N 3345, 4 - 5 окт. 2008, с. 18.

             Прил. Уикенд.

364. ----------

Радичков на нов глас и корените на национализма : С режисьора Георги Дюлгеров и продуцента Владимир Андреев [ на филма '' Козелът '' ] разговаря Мариана Христова. // К и н о, XVIII, 2008, N 3, с. 2 - 4. : със сн.

2009

365. ----------

Дюлгеров, Георги. Аз лично се грижа за киното на посланието / Георги Дюлгеров. (Кинопремиера). // С е г а, XII, N 57, 13 март 2009, с. 15. : със сн.

             Кратка биографична справка.

             Разговор за '' Козелът ''.

366. ----------

Дюлгеров, Георги. Българското кино го има и ще го има : Разговор с именития режисьор за новия му филм '' Козелът '' / Георги Дюлгеров. // Д е т о н а ц и я, XIX, N 17 - 18, 1 - 14 май 2009

367. ----------

Дюлгеров, Георги. Дано запазим кинофестивала и в кризата / Георги Дюлгеров; Интервю на Бисерка Станчева. // 2 4 ч а с а  М е с т е н, N 45, 6 март 2009, с. 4, прил. на в. 24 часа, ХVII, N 63.

             Съдържа кратка биографична справка.

             Интервю преди премиерата на филма '' Козелът '' в Бургас.

368. ----------

Дюлгеров, Георги. Козел, лилипути, торенти / Георги Дюлгеров; Разговаря Антония Ковачева. // Л И К, XXXIX, 2009, N 3, с. 52 - 53.

             Разговор след първата прожекция на филма '' Козелът ''.

369. ----------

Дюлгеров, Георги. Плаши ме история без културни параметри / Георги Дюлгеров; Разговаря Геновева Димитрова. // К у л т у р а, LIII, N 34, 9 окт. 2009, с. 6 - 7. : със сн

370. ----------

Дюлгеров, Георги. Покланям се на Господ, който ми прати Анджела / Георги Дюлгеров; Интервю на Йорданка Ингилизова. (Събеседник). // Ч е р н о м о р с к и ф а р, ХXIII, N 38, 25 февр. 2009, с. 7.

             Интервю с режисьора по повод последния му филм '' Козелът ''.

2012

371. ----------

Дюлгеров, Георги. Когато възпроизвеждаш истинска история, хората го долавят / Георги Дюлгеров; Разговора води Галина Спасова. (Личности). // Ж и в о т ъ т  д н е с, I, N 4, 8 - 14 май 2012, с. 11.

             Интервю с режисьора.