Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Справочно-библиографски и краезнание

Отдел "Справочно-библиографски и краезнание"


Адрес:

ж. к. Братя Миладинови,
ул. Шар планина 18
тел.: (056) 910 228
Е-mail: rl_bourgas@burglib.org
inf@burglib.org

Работно време:
Делнични дни: от 8 до 18:30 ч.
Събота: от 9 до 17:00
Почивен ден: неделя

       Отделът поддържа справочно-библиографския апарат и организира цялостната справочно-библиографска и информационна работа на библиотеката. Основната част от справочния фонд се предлага на свободен достъп в читалните. Той съдържа български и чужди справочни издания. Отделът има дългогодишна и разнообразна издателска дейност. Изготвят се различни видове библиографии и писмени библиографски справки.
         В “Краезнание” се извършва координация на цялостната краеведска дейност на библиотеката. Поддържат се систематични краеведски картотеки, съдържащи анотирана библиографска информация за събития, факти и личности от Бургаския край за периода от 1844 до наши дни. От 1995 г. картотеките са в електронен формат.
     В богатия краеведски фонд освен книги се съхраняват и сбирки от пощенски картички от края на 19 век до днес, плакати, календари, брошури, рекламни дипляни, покани и др. Поддържа се богат архив за историята на библиотеката. В отделни зали са разположени личните библиотеки на писателите Петко Росен, Паулина и Стефан Станчеви, дарени от техните наследници. Всяка година се подготвя календар за бележитите дати и събития, свързани с Бургаския край. Организират се тематични вечери, изложби, срещи с местни творци.
Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org