Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Методичен отдел

Методичен отдел

Адрес :
Бургас, ул."Булаир" 10
тел.: (056) 910 231

e-mail: metodichen.burgas@abv.bg
 
Работно време:
от 9 до 17.30 ч.
Почивни дни: събота и неделя
     Отделът е междинно звено за връзка на библиотеките от Бургаски регион с Регионалната библиотека , Министерство на културата и др.
   Извършва координационна и експертно-консултантска дейност – събира, анализира и предоставя информация за библиотечната дейност в региона на местни и държавни власти и предлага мерки за подобрявана работата на библиотечната мрежа.

      Подпомага библиотеките по отношение на цялостната им дейност. Съдейства за реализирането на различни квалификационни форми за библиотечните специалисти, подпомага продължаващото им обучение.
       Посредник е за предоставяне на дарения от книги на библиотеките, получени от издателствата, МК, организации, автори, дарители.

Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org