Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Проект „Парчета @рт”

Проект „Парчета @рт”

Парчета @рт е съвместен проект на Регионална библиотека „П.К. Яворов”Бургаска художествена галерия „Петко Задгорски”, НЧ „Просвета 1888” – гр. Поморие и НЧ "Отец Паисий1896" – гр. Созопол. Целта на проекта е да представи в интернет  част от специалните колекции на организациите. Публикуването  им в самостоятелен уебсайт прави възможно ползването им като част от световното културно наследство. Дигитализират се  музикални и художествени произведения, пощенски картички, документални филми. Основен критерий при подбора на документите е тяхното местно и национално културно значение.

Проектът е насочен е към хора с професионални или лични интереси в областта на изкуството, хора извън ареалите на града, трудноподвижни хора, към други библиотеки, културни и образователни институции и НПО.

Създаването на свободна платформа   дава възможност потребителите да получат необходимата информация за документи,  съхранявани във  фондовете на партньорите по проекта .

С реализирането на „Парчета @рт”се създава нова е –услуга: е – библиотека, която представя части от колекции, извън библиотечното пространство, в реално и удобно за всеки потребител време. Библиотеките осъществяват пълно „отваряне” и достъпност на своите колекции за максимално широк кръг от потребители. Улеснява се достъпа до произведения на изкуството с ограничителен режим на ползване и се предпазват оригиналите от похабяване

Чрез „Парчета @рт” се популяризира местното културно наследство. Създава се уникална, богата и жива панорама на културното наследство по Южното Черноморие.

Проектът е отворен и за други културни институции, които разполагат с уникални експонати.

Нов партньор, включен в продължението на проектните дейности е Общинско радио Бургас. Радиото представя своята богата колекция от грамофонни плочи.
Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org