Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


ABLE

  Проект "Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги"

Проект "Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги"
Проектът е финансиран от Дъжавния департамент на САЩ и спонсориран от Фондацията към Ресурсния център за международна дейност в Айова и Съюза на библиотечните и информационни работници в България /СБИР/. Крайната цел на проекта е да подпомогне българските публични библиотеки в тяхното самостоятелно развитие като обществени информационни центрове.
Този проект е изграден на базата на успешно сътрудничество по Проекта за библиотечно партньорство между България и Колорадо /САЩ/, подкрепен от Колорадската библиотечна асоциация, стартирал 1999 г. Успешното сътрудничество става основание за Ресурния център за международна дейност в Айова да инициира продължение на българо – американското библиотечно сътрудничество, като бъдат включени и още български библиотеки, както и публични библиотеки от щата Айова. Ресурсният център за международна дейност /IRIS/ в Айова получава финансова подкрепа от Бюрото по образование и културни дейности на Държавния департамент на САЩ за развитие на партньорството между библиотеки в България и САЩ и за подпомагане на развитието на подбрани български библиотеки като обществени информационни центрове.

Ръководители на проекта

Робърт Андерсън - президент на Ресурсен център за международна дейност в Айова, ръководител на проекта
Ваня Грашкина - председател на СБИР, партньор по проекта
Нанси Болт - изпълнителен директор за дейностите по проекта в САЩ
Искра Михайлова - изпълнителен директор за дейностите по проекта в България

Почетен комитет на проекта

Зорка Първанова - съпруга на президента на България
проф. Стефан Данаилов - председател на Комисията по култура в 39-то Народно събрание
Димитър Калчев
- министър на Държавната администрация
Елена Поптодорова - посланик на България в САЩ
Кристи Вилсак - съпруга на губернатора на щата Айова
Джон Атанасов-син
Нели Гипсън - дарител на допълнителни средства по Проекта

Цели на проекта
Да увеличи възможностите на българските библиотеки за осигуряване на обществени информационни услуги в онлайн режим за местната администрация и българските граждани в минимум пет публични библиотеки. Да подобри разбирането и подкрепата на българското Правителство и обществените лидери за ролята на библиотеките в демократичното общество. Да използва партньорските библиотеки като среда за споделяне на информация за нашите две страни. Да развива постоянна мрежа, съставена от български и американски библиотеки, които ще търсят допълнително финансиране чрез неправителствени организации за осъвременяване на възможностите на компютърната техника в българските библиотеки.

Ключови дейности

 • Обучение на български библиотекари от публичните библиотеки, които да изградят обществени информационни центрове.
 • 12 български библиотекари да проведат специализации в САЩ.
 • Съставяне на наръчник, който да бъде използван през цялото време на изпълнение на проекта.
 • Изграждане на уеб-сайт на проекта, съдържащ информация с национална значимост, който може да бъде използван във всяка   община в допълнение на местната информация.
 • Стимулиране на съществуващите партньорства в създаването на нови, между библиотеки от България и Айова.
 • Заключителна конференция в България на американските и българските библиотеки-партньори.

Ползи за библиотеките-участници :

 • Повишаване на авторитета и значението на библитеката за гражданите в общината.
 • Повишаване на авторитета и значимостта на библиотеката за общинските власти.
 • Достъп до обучение и ресурси за по-добро обслужване на властта и гражданите в общината
 • Възможност за изпращане на един библиотекар от персонала на библиотеката в САЩ на обучение.
 • Възможност за изграждане на здрава връзка с американска библиотека, участваща в проекта.

Изпълнено :

 • Стажове в библиотеките – партньори
 • Семинар за обучители. Избор на 6 пилотни библиотеки, в които да се проведат първите регионални семинари с участието на подготвените лектори – септ. 2004 г.
 • Провеждане на регионални семинари в пилотните библиотеки: Столична библиотека – София, Регионална библиотека “Пенчо Славейков”- Варна, Регионална народна библиотека “П. Р. Славейков” – В. Търново, Библиотека “Дора Габе” – Добрич, Библиотеката при Читалище “Родина” - Стара Загора, Библиотеката при Читалище “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Раковски – ноем. – дек. 2004 г.
 • Откриване на първите информационни центрове – в пилотните библиотеки – ян. – май 2005 г.
 • Представяне на резултатите от реализацията на проекта на XV-та годишна конференция на СБИР на тема “Библиотеката – обществен информационен център” - София, 31 май 2005 – с участието на гостуващите в България представители на американските библиотеки - партньори


Проектът ABLE и Регионална библиотека “П. К. Яворов”

Подготовка

 • Посещение на Робърт Андерсен от IRIS в бургаската библиотека, среща с представители на колектива и най-общо представяне на предстоящия проект - окт. 2003 г.

 •   


 • Участие на директора на библиотеката в информационна среща по Проекта "Обмен на библиотечен опит: Пътища за взаимно сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги" - град Велико Търново "Комплекс Арбанаси" - 14 и 15 ноември 2003 г. На срещата е представен Проектът от Боб Андерсон, президент на Фондацията към IRIS в Айова, САЩ - ръководител на проекта, Нанси Болт - представител на Колорадската библиотечна асоциация и програмен директор от американска страна и Искра Михайлова - програмен директор от българска страна.
 • Подписване на Декларация за участие в Проекта - 16 ноември 2003 г.
 • Участие в конкурс за номиниране на библиотеки и техни представители – декември 2003 г. (Като представител на библиотеката в конкурса участва Мариана Узунова – библиотекар в Справочно – библиографски отдел). Определяне на партньорите. Партньор на бургаската Регионална библиотека е публичната библиотека в град Сидър Рапидс (Айова)
 • Запознаване на представителите на местната власт с проекта. Подробна информация за целите и задачите на проекта пред колектива, демонстрация на мултимедийната презентация за България, Бургас и регионалната библиотека
 • Представяне на проекта и целите му пред местните медии. Приготвяне на специални подаръци за американската библиотека – книги, сувенири и др.р рекламиращи най-атрактивно България, Бургас.
 • Подготвяне на презентация за американските колеги: Презентация (.ppt, 11 MB).

Изграждане на партньорството

между Регионална библиотека “П. К. Яворов” и Cedar Rapids Public Library
 за гр. Сийдър Рапидс, щата Айова, САЩ
 •  стаж в американската библиотека - партньор – 17 април – 25 май 2004 г. - (Сертификат)
 •  в Cedar Rapids Public Library - (Фотоалбум)
 •  в Iowa State Library- (Фотоалбум)
 • информация за бургаските медии, специално събрание с колектива на библиотеката, с представители на библиотечната общност от областта
 • участие в семинари на тема “Библиотеката – Обществен информационен център” в някои от пилотните библиотеки, които преустройват дейността си, за да функционират като местни информационни центрове
 • участие в учредяването на Сдружение на библиотечно – информационните специалисти, участвали в програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ – учредителна конференция на 3 и 4 окт. 2004 г. в Разград. Сдружението е наименувано “Американски опит за библиотеките”
 • оползотворяване на дарение от книги и един компютър за нуждите на автоматизираната информационна дейност в РБ “П. К. Яворов” –получено 12.2004 г. и внедрено в библиотеката
 •  гостуване на представител на американската библиотека с цел запознаване с дейностите на бургаската Регионална библиотека и развитие на взаимното сътрудничество – 23 - 29 май 2005 г. Среща с представители на местната власт – заместник – кмета по култура и председателя на Комисията по културата в Общинския съвет.


Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org