Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Мегапроект “Пушкинска библиотека”

Мегапроект “Пушкинска библиотека”Мегапроектът “Пушкинска библиотека” стартира през 1998 г. като инициатива на фонд “Библиотеки и книги” към фондация “Отворено общество”, Русия. Партньор в осъществяването на проекта за България “Отворено общество”-София. Целта на проекта е да подпомогне българските библиотеки в обогатяване на книжните им фондове с нова рускоезична литература.

Регионална научна библиотека”П.К.Яворов”-гр.Бургас се включи през 2000 година във 2-рия етап на мегапроекта.Разходите се разпределиха 50% на 50% за двете страни.След щателно преглеждане на предварително предоставени каталози,включващи общо 2120 заглавия на руски език и издадени през периода 1997-2000 година, бяха заявени 142 тома за 260$.Изданията бяха в областта на класическата и най-нова руска литература,история,философия,социолингвистика, изкуството,справочници и речници от общ характер.Книгите бяха получени на два транша.Транспортните разходи се покриха от фондация “Отворено общество”.

През 2002 година бе стартиран 3-тия етап от мегапроекта.Изискването беше 75% от стойността на заявената литература да се покрие от Регионална научна библиотека “П.К.Яворов” - Бургас, а 25% и транспортните разходи да се поемат от фондация “Отворено общество”.Набавени бяха за музикалния отдел изключително ценни нотни издания, липсващи на българския книжен пазар, CD-ROM, енциклопедии в електронен вариант и албуми с високо художествено качество. Те бяха 102 тома на стойност 700$.

През 2003 година мегапроектът ”Пушкинская библиотека” приключи.
Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org