Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Ресурсен център за съвременен танц

      Ресурсен център за съвременен танц е проект на Сдружение "Танц БГ”. Той се реализира по Програма за младежки дейности 2004-2005 г. с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта на Република България и със съдействието на Младежки културен център - гр. Бургас. Партньор при реализирането на проекта е Регионална библиотека П.К.Яворов- гр.Бургас. В Отдел Изкуство е обособена "Танцова библиотека" - постоянно обогатяваща се колекция от видеозаписи, CD и DVD носители за постановки на български и международни хореографи, образователни и исторически филми за съвременен танц, както и брошури, специализирани издания.
         Материалите се ползват в отдел Изкуство на Регионалната библиотека срещу членска карта.
         Танц БГ организира прожекции за участници в семинари и проекти на сдружението.

Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org